Til indholdet

Ental betyder, at der en. Flertal betyder, at der er mere end en. Flertal viser man med endelsen J. Man anvender J-endelse ved genstandsled, tillægsord og ved tabelordene med U og A.

Ental Flertal
(unu) tago - (en) dag (pluraj) tagoj - (flere) dage
(unu) granda domo - (et) stort hus (tri) grandaj domoj - (tre) store huse
ilia granda domo - deres store hus iliaj grandaj domoj - deres store huse
alia homo - et andet menneske aliaj homoj - andre mennesker
la unua tago - den første dag la unuaj tagoj - de første dage
iu - nogen, en eller anden iuj - nogle personer
tiu homo - den person tiuj homoj - de mennesker
tia speco - af den slags tiaj specoj - den slags
La kato estas nigra. - Katten er sort. La katoj estas nigraj. - Kattene er sorte.
Ĝi estas granda, sed bela. - Den er stor, men smuk. Ili estas grandaj, sed belaj. - De er store, men smukke.
Vi estas bela. - Du er smuk. Vi estas belaj. - I er smukke.
Ĉiu miris pri tio. - Enhver undrede sig over det. Ĉiuj miris pri tio. - Alle undrede sig over det.
Kia estis la respondo? - Hvilken slags svar var det? Kiaj estis la respondoj? - Hvordan var svarene?

En eventuel N-endelse står efter J: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Hvis et tillægsord beskriver flere navneord, får det J-endelse, da betydningen er i flertal:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Bordet og stolen er slidte.

  Et bord og en stol er to sager. Begge er slidte.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - I værelset var der en grøn stole og et grønt bord.

  Der var (en) grøn stol og (et) grønt bord.

Undertiden relaterer et tillægsord sig til et navneord med J-endelse, men beskriver ifølge betydningen kun en af flere sager. Da skal tillægsordet ikke have J-endelse:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Der stod flere store og et lille bord.

  Selvom malgranda forholder sig til ordet tabloj, skal det være uden J, da det kun beskriver et af bordene.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Jeg vil have en grøn og en rød blyant.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Der kom (en) fransk og (flere) tyske gæster.

Tillægsord i flertal sammen med flere navneord i ental kan undertiden synes som en mærkelig blanding, skønt det er helt logisk. Zamehof undgik ofte sådan en kombination, ved at bruge tillægsord i ental, især når tillægsordet var ejestedord, eller når det drejede sig om flere abstrakte navneord:

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - Min bror og søster.

  I dag foretrækker man normalt formen miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Den enkle læring og brug af Esperanto.

  Simpla er underforstået foran uzado. Alternativt kan man sige, at lernado kaj uzado sammen er en ide.

På samme måde undgik Zamenhof ofte at bruge flere tillægsord i ental sammen med et navneord i flertal:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Det var mellem klokken syv og otte om aftenen.

  I dag ville man nok sige inter la sepa kaj oka horoj (eller inter la sepa horo kaj la oka).

Tilbage til start