לתוכן העניינים

Singularo אומר שיש אחד. Pluralo אומר שיש יותר מאחד. לשון רבים מוצג על ידי שימוש בסיומת J.משתמשים ב J- סיומת ליד שם עצם ותואר substantivoj, adjektivoj וגם ליד מילים מטבלת המילים (שעור 13)tabelvortoj U ו A.

יחיד רבים
(unu) tago - (אחד) יום (pluraj) tagoj - (רבים) ימים
(unu) granda domo - בית גדול (אחד) (tri) grandaj domoj - בתים גדולים (שלושה)
ilia granda domo - הבית הגדול שלהם iliaj grandaj domoj - הבתים הגדולים שלהם
alia homo - איש אחר aliaj homoj - אנשים אחרים
la unua tago - היום הראשון la unuaj tagoj - הימים הראשונים
iu - מישהו iuj - מישהם (כמה)
tiu homo - איש זה tiuj homoj - אנשים אלה
tia speco - סוג זה tiaj specoj - סוגים כאלה
La kato estas nigra. - החתול שחור La katoj estas nigraj. - החתולים השחורים
Ĝi estas granda, sed bela. - זה גדול, אבל יפה Ili estas grandaj, sed belaj. - הם גדולים, אבל יפים
Vi estas bela. - את/ה יפה Vi estas belaj. - את /ם/ן יפ /ים/ות
Ĉiu miris pri tio. - מישהו התפלא בגלל הדבר הזה. Ĉiuj miris pri tio. - כולם התפלאו בגלל הדבר הזה.
Kia estis la respondo? - איפה היתה התשובה? Kiaj estis la respondoj? - איפה התשובות?

לבסוף סיומת n שאחרי J: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

תואר זה מתאר כמה שמות עצם, ויש לו J-לסיום, כי המשמעות היא בלשון רבים:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - השולחן והכיסא משומשים.

  שולחן אחד וכסא אחד הם שני עניינים. יחד הם משומשים

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - בחדר היו כיסא ושולחן ירוקים.

  היה שם כיסא (אחד) ירוק ושולחן (אחד) ירוק.

לפעמים התואר מתייחס לשם עצם עם J-סיומת, אבל הוא מתואר מוקדם וזה רק אחד מכמה נושאים. אז בשם התואר אין J בסיום:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - שם עומדים מספר שולחנות גדולים ושולחן אחד קטן.

  אמנם malgranda משנה את משמעות המילה tabloj והעדר J הריבוי , זה כיוון שהוא מתאר רק את אחד השולחנות (הקטן).

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - אני רוצה עפרונות ירוק ואדום.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - באו אורחים [אחד] צרפתי ו [כמה] גרמנים .

תואר הרבים יחד עם כמה שמות עצם ביחיד לפעמים יכול לתת רושם של שילוב מוזר, אבל זה די הגיוני. לפעמים, זמנהוף נמנע משילוב כזה, שימוש בשם תואר יחיד, במיוחד כאשר בשם התואר היה כינוי שייכות, או כשזה הגיע לשמות עצם מופשטים אחדים:

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - אחי ואחותי

  כרגע אנחנו מעדיפים את הצורה miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - הלמידה והשימוש הפשוט של האספרנטו.

  Simpla מופיע לפני uzado . לחלופין, ניתן לומר כי lernado kaj uzado (הלמידה והשימוש ) שניהם רעיון אחד.

כמו כן זמנהוף, לעתים קרובות, נמנע משימוש של כמה תארים יחידים יחד עם שמות עצם ברבים:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - זה היה בין שבע והשעה שמונה בערב.

  היום מומלץ לומר inter la sepa kaj oka horoj או inter la sepa horo kaj la oka.

לראש הדף