У садржају

Singularo значи да постоји један. Pluralo значи да је нечега више од један. На множину указује наставак J. J-завршетак користи се код именица, придева и код корелатива са U и A.

Једнина Множина
(unu) tago - (један) дан (pluraj) tagoj - (многи) дани
(unu) granda domo - (једна) велика кућа (tri) grandaj domoj - (три) велике куће
ilia granda domo - њихова велика кућа iliaj grandaj domoj - њихове велике куће
alia homo - други човек aliaj homoj - остале куће
la unua tago - први дан la unuaj tagoj - први дани
iu - неки iuj - неки
tiu homo - онај човек tiuj homoj - ти људи
tia speco - таква врста tiaj specoj - такве врсте
La kato estas nigra. - Мачка је црна La katoj estas nigraj. - Мачке су црне.
Ĝi estas granda, sed bela. - То је велико, али лепо. Ili estas grandaj, sed belaj. - Они су велики, али лепи.
Vi estas bela. - Ви сте лепи. Vi estas belaj. - Ви сте лепи.
Ĉiu miris pri tio. - Све је чудило (о) то. Ĉiuj miris pri tio. - Сви су се чудили томе.
Kia estis la respondo? - Какав је одговор? Kiaj estis la respondoj? - Какви су одговори?

Евентуално N-завршетак стоји после J: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Ако придев описује више именица, он ће имати J-завршетак, јер онда значи множину:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Сто и столица су искоришћени.

  Један сто и једна столица су две ствари. Обе су искоришћене.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - У соби су зелени столица и сто.

  Ту је (једна) зелена столица и (један) зелени сто.

Понекад се придев односи на именицу са J-завршетком, али описује у исто време само једну од многих ствари. Тада придев нема J-завршетак:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Тамо су стајали многи велики и један мали сто.

  Иако се malgranda односи на реч tabloj, ова реч је без J, јер она овде описује само један од столова.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Ја хоћу зелену и црвену оловку. (у есперанту "оловке")
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Дошао је [један] француски и [много] немачких гостију.

Придев у множини заједно са многим појединачним именицама може нам се понеки пут учинити као чудна мешавина, иако је то потпуно логично. Заменхоф је често избегавао такве мешавине, користећи придеве у једнини, у првом реду када је придев лична заменица, или када је реч о многим апстрактним именицама:

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - Мој брат и сестра.

  У садашње време се генерално употребљава облик miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Једноставно учење и коришћење есперанта.

  Simpla се подразумева испред uzado. Алтернативно се може рећи, да су lernado kaj uzado заједно једна идеја.

Заменхоф је исто тако често избегавао да користи више придева у једнини заједно са једном, именицом у множини:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Било је између седам и осам сати увече.

  Данас може да се вредно препоруке каже inter la sepa kaj oka horoj (или inter la sepa horo kaj la oka).

Вратите се горе