До змісту

Додаток - це визначення, виражене іменником. Додатки можуть позначати різноманітні якості предмета, вказувати на вік, національність, професію та інші признаки.

Додаток відіграє ту ж саму роль, що і попередній член речення. Якщо і попередній член речення має закінчення N, то також і додаток повинен мати його:

 • Karlo, nia prezidanto, prezentis Petron, la novan sekretarion. - Карл, наш президент, представив Петра, нового секретаря.

  Та Karlo та nia prezidanto є підметом. Вони навіть є однією і тією ж людиною. Та Petro та la nova sekretario є доповненнями.

 • Tie mi renkontis Vilĉjon, mian edzon. - Там я зустрів Білла, мого чоловіка.
 • La diablo lin prenu, la sentaŭgulon! - Диявол його візьми, нікчемна людина!
 • La koko, trumpetisto de l' mateno, per sia laŭta, forta, hela voĉo el dormo vekas dion de la tago. - Півень, трубач ранку, своїм голосним, сильним, яскравим голосом буде богом дня.
 • Li prelegis pri Hitlero, la fondinto de la naziismo. - Він читав лекцію про Гітлера, засновника нацизма.

  Можна сказати:...pri Hitlero, pri la fondinto...

 • Ni esprimas nian koran dankon al sinjoro Schleyer, la unua kaj plej energia pioniro de la ideo de neŭtrala lingvo internacia. - Ми висловлюємо нашу щиру вдячність сенйору Шлейеру, першому і самому енергійному ініціаторові ідеї нейтральної міжнародної мови.

  Можна сказати ...al sinjoro Schleyer, al la unua kaj plej energia pioniro...

Інколи вводять речення за допомогою nome, tio estas або схожим виразом:

 • Mi renkontis mian malamikon, nome la mortiginton de mia patro. - Я зустрів мого ворога, а саме вбивцю мого батька.
 • Hodiaŭ mi ricevis duoblan pagon, tio estas cent dolarojn. - Сьогодні я отримав подвійну платню, це сто доларів.

  Скорочення від: Tio estas: mi ricevis cent dolarojn.

Не плутайте додаток з іменем власним, котре може виглядати як додаток, але він ніколи не має закінчення N. Порівняйте наступні речення:

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron, Paŭlon Jenkins. - Деякі стверджують, що вони бачили навіть профессора, Павла Енкінса.

  Сенс в тому, що вони дійсно бачили професора. Після додають, що точно Павла енкінса вони бачили. Paŭlon Jenkins є додатком.

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron Paŭlo Jenkins. - Деякі стверджували, що вони бачили навіть професора Павла Енкінса.

  Сенс в тому, що, що вони точно бачили Павла Енкінса (котрий є професором). Paŭlo Jenkins є власним іменем слова profesoron. Profesoron Paŭlo Jenkins = той професор, котрий називається Павло Енкінс.

Також не плутайте додаток з вокативом, котрий не має N закінчення і інших вказівників ролі: Sidigu vin, sinjoro! Vin и sinjoro є однією і тією ж людиною, але vin є доповненням, та sinjoro є вокативом.

Ĉiu(j), ambaŭ або ĉio в якості додатка

Ĉiu(j), ambaŭ та ĉio можуть бути додатком іменника або власного займенника. Якщо уменник або займенник має закінчення N, тоді також додаток повинен мати таке закінчення (за виключенням ambaŭ, котре ніколи не моде мати N-закінчення). Такі додатки не стоять завжди одразу після першого члена речення, а чатсо трохи після:

 • Ni ĉiuj legas. = Ni legas. Ĉiuj (el ni) legas. - Ми всі читаєм.= Ми читаєм. Всі (з нас) читають.
 • Ili ĉiuj sidas silente kaj skribas. = Ili sidas. Ĉiuj (el ili) sidas. - Вони завжди мовча сидять та пишуть.= Вони сидять. Всі (з них) сидять.
 • Ŝi vidis, kiel la cikonioj forflugis, ĉiu aparte. = La cikonioj forflugis. Ĉiu unuopa cikonio forflugis aparte. - Вона бачила, як лелеки полетіли, кожен окремо.= Лелеки полетіли. Кожна лелека окремо полетіла.
 • La kolonoj havis ĉiu la alton de dek ok ulnoj. Ĉiu unuopa kolono estis tiel alta. - Колони мали висоту вісімнадцять ліктів. Кожна окрема колона була такої висоти.
 • Vin ĉiujn mi kore salutas. = Mi salutas vin. Mi salutas ĉiujn (el vi). - Вас всіх я щиро вітаю.= Я вітаю вас. Я вітаю всіх (вас).
 • Ili ambaŭ estis bonaj homoj. = Ili estis bonaj homoj. Ambaŭ (el ili) estis bonaj homoj. - Вони обидва були хорошими людьми.= Вони були хорошими людьми. Обидва (з них) були хорошими людьми.
 • Tio estas ĉio tre bona. = Tio estas tre bona. Ĉio (el tio) estas tre bona. - Це все дуже добре.= Це все дуже добре. Все (з цього) дуже добре.

Словосполучення

Спеціальна форма додатку - словосполучення. В поєднаннях декілька (частіше за все два) слів одного й того ж виду співпрацюють для вираження чогось спеціального. Окремі слова в словосполученнях майже стають одним поєднальним словом, котре вимовляється без паузи і також звичайно разом пишеться, але з тире. Однак мова не йде про справжні поєднальні слова. Граматично вони розглядаються (звичайно) як окремі слова:

 • Pluraj ŝtatoj-membroj informis pri sia preteco ampleksigi la instruadon de Esperanto. = ...ŝtatoj, kiuj estas membroj [de UNESKO]... - Більшість країн-членів інформували про свою готовність розширити викладання Есперанто.=...країни, котрі є членами ЮНЕСКО.

  Та ŝtatoj, та membroj мають закінчення J, тому що вони є двома окремими словами.

 • La Franca flago estas blua-blanka-ruĝa. - Прапор Франції блакитно-біло-червоний.

  Можно також сказати blua, blanka kaj ruĝa, але поєднальна форма показує, що мова йде про єдине певне поєднання кольорів.

 • La fotoj ne estis koloraj, sed nigraj-blankaj. - Фотографії не були кольоровими, а чорно-білими.

  Також можна сказати nigraj kaj blankaj, але nigraj-blankaj краще показує контраст зі словом koloraj. Мова йдеться про певний вид фотографії.

 • Kio estos, tio estos, mi provos trafe-maltrafe. = ...mi provos, ĉu trafe, ĉu maltrafe, laŭ ŝanco. - Що буде, то буде, я спробую навмання.
 • Vole-ne-vole li devis konsenti. = Ĉu vole, ĉu ne-vole, li devis konsenti. - Волею-неволею він повинен був погодитись.
 • Pli-malpli unu horon poste Marta eniris en sian ĉambreton en la mansardo. = Proksimume unu horon poste... - Приблизно через годину Марія увійшла в свою кімнатку на горищі.

  Інколи можна сказати також pli aŭ malpli, але це не зовсім точне значення слова proksimume.

Додатки-коментарія

Інколи, члени речення, котрі використовуються в якості додатку, не показують ту ж саму річ, але котрі додають інформацію про неї. Частіше за все мова йдеться про місце, в котрому знаходиться описана річ або звідкіля вона походить. Такий додаток ніколи не має N-закінчення. Можна було б також розглядати такий додаток як скорочене підрядне речення:

 • Prelegis interalie profesoro Kiselman, Svedujo. = ...Kiselman, kiu venas el Svedujo. - Лекцію читав, між іншим, прифесор Кіселман, Швеція.=...Кіселман, котрий приїхав зі Швеції.

  Також можна сказати: ...Kiselman el Svedujo.

 • Ni vizitis Tokion, Japanujo. = ...Tokion, kiu troviĝas en Japanujo. - Ми відвідали Токіо, Японію.=...Токіо, котрий знаходиться в Японії.

  Або: ...Tokion en Japanujo.

Назад до початку