Mergi la conținut

Numerale

Numeralele sunt cuvingte care exprimă numărul. În Esperanto există 30 de numerale:

nul
0
unu
1
du
2
tri
3
kvar
4
kvin
5
ses
6
sep
7
ok
8
naŭ
9
dek
10
cent
100
mil
1000

Alte numere se explrimă prin combinarea numeralelor. Se spune mai întâi, câte mii sunt, apoi câte sute, câte zeci, și, la sfârșit câte unități.

11
dek unu
12
dek du
13
dek tri
14
dek kvar
15
dek kvin
16
dek ses
17
dek sep
18
dek ok
19
dek naŭ
20
dudek
21
dudek unu
22
dudek du
23
dudek tri
30
tridek
40
kvardek
50
kvindek
60
sesdek
70
sepdek
80
okdek
90
naŭdek
100
cent
101
cent unu
110
cent dek
111
cent dek unu
200
ducent
232
ducent tridek du
300
tricent
400
kvarcent
500
kvincent
600
sescent
700
sepcent
800
okcent
900
naŭcent
1000
mil
1001
mil unu
1011
mil dek unu
1111
mil cent dek unu
1234
mil ducent tridek kvar
2000
du mil
2678
du mil sescent sepdek ok
3000
tri mil
4000
kvar mil
5000
kvin mil
6000
ses mil
7000
sep mil
8000
ok mil
9000
naŭ mil
10000
dek mil
11000
dek unu mil
12000
dek du mil
20000
dudek mil
30000
tridek mil
42000
kvardek du mil
999000
naŭcent naŭdek naŭ mil
999999
naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ

Zecile și sutele se scriu împreună (și se pronunță) ca un cuvânt: dudek, tridek, ducent, tricent samd. Toate celelalte se scriu drept cuvinte separate , și miile.

Zecile și sutele primesc, de asemenea ca și alte cuvinte, accentul pe vocala penultimă: dUdek, trIdek, dUcent, trIcent. Toate celelalte se pronunță drept cuvinte separate : dEk dU, dEk trI, cEnt dU, cEnt trI, cEnt dEk dU, dU mIl, trI mIl, dU mIl dEk dU.

Dacă se realizează de la aceste expresii de număr de bază compoziții de cuvinte, de exemplu, B. numerale substantivale sau numerale adjectivale trebuie totuși combinate, eventual cu o cratimă.

Nul a fost la origine un substantiv: nulo (numele cifrei 0). Dar deja de multă vreme se folosește ca numerale fără teminație, de ex.. 0,5 = nul komo kvin (sau nulo komo kvin).

În unele cazuri se poate folosi forma prescurtată un' în loc de unu

Folosirea numeralelor

Numeralele apar adesea/deseori ca o completare a substantivului. Ele nu primesc apoi terminațiile N sau J:

 • Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. - Eu am numai o gură, dar am două urechi.
 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - El făcea totul cu zece degete ale mâinilor sale.
 • Li havas dek unu infanojn. - El avea unsprezece copii.
 • Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. - Șaizeci de minute fac o oră și un minut este alcătuit din șaizeci de secunde.

Uneori substantivul este omis/subînțeles:

 • Nu, se vi ne havas mil [rublojn], mi petas cent rublojn. - Acum, dacă nu ai o mie de ruble, atunci, te rog, de o sută.
 • Kiun el la tri [aferoj/personoj] vi elektas? - Pe care dintre cele trei [lucruri/persoane] le alegi?

Nul apare ca o completare a numelui în mod normal doar înainte unităților de măsură:

 • La frostpunkto de akvo estas nul gradoj ĉe norma atmosfera premo. - Punctul de îngheț al apei este zero grade la presiune atmosferică normală.

  Se scrie în mod normal 0 gradoj, dar acesta se pronunță ca nul gradoj.

 • Ilia fina rezulto estis nul poentoj. - Rezultatul final al DVs a fost o puncte.

În alte cazuri se folosește în mod normal neniu: Mi havas neniun malamikon.

Numeralele pot apărea în mod egal și drept cuvinte independente în propoziții diferite. Adesea ele se comportă/manifestă ca substantive. Nu se folosește niciodată terminația -N, nici terminația -J.

 • Kvin kaj sep faras dek du. - Cinci și/plus șapte dac doisprezece.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Treizeci și patruzeci și cinci fac șaptezeci și cinci.
 • Ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. - Numărul Dvs. era 43730.
 • Divido per nul ne estas permesita. - Împărțirea prin zero nu este permisă.
 • Tri estas duono de ses. - Trei este jumătate din șase.
 • Sep estas sankta nombro. - Șapte este un număr sfânt.
 • Mi legis numeron 2 de la jaro 1990. - Eu am citit numărul 2 al anului 1990.

  Este vorba despre ediția unei reviste.

 • Ni loĝas en ĉambro tricent tridek tri en tiu hotelo. - Noi locuim în camera trei sute treizeci și trei în acest hotel.

Dacă nu este vorba de un număr, se pot utiliza și numerale ordinale: la dua numero, la jaro 1990-a, la tricent-tridek-tria ĉambro. Este posibil să existe o diferență între ordine și număr. De exemplu, Kvara înseamnă că, în ordinea a trei ar fi fost numero kvar înseamnă că lucrul poartă numărul 4 ca un fel de "nume". De exemplu, în hoteluri sunt adesea lipsesc numere, de exemplu, camera 100 nu este neapărat camera 100. Și dacă se stă/stați la capătul unei străzi, se poate spune/puteți spune că prima casă nu este prima, ci ultima casă.

Utilizări speciale ale unu

Sensul/Semnificația de bază a unu este cea de numărul unu. Această utilizare este explicată mai sus împreună cu celelalte Numeralia. Dar unu are și anumite semnificații și domenii de utilizare. Unu poate exprima, printre altele, egalitatea, unicitatea, individualitatea și identitatea:

 • La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. = La loĝantoj de unu sama regno... - Locuitorii unui imperiu/stat sunt compatrioți, ... ("unu regno", "unu urbo" etc. aici înseamnă că locuitorii trăiesc în același imperiu / oraș, etc.)
 • Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia. - Ea a avut o nenorocire una după alta.

  Aici unu accentuează individualitatea fiecărei nenorociri. În acest sens unu stă adesea împreună cu alia.

 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - Într-o zi, când ea era la acel izvor, a venit la ea o femeie săracă.

  Este vorba de o anumită zi cunoscută de vorbitor, dar/totuți nu de ascultător. În această utilizare, unu este un articol semi-definitnehotărât.

Unu este de asemenea folosit într-un sens individualizat, fără un substantiv următor. Deseori se poate spune că un substantiv poate fi omis, dar uneori, completarea unui substantiv doar ar deranja . Atunci unu este folosit pronominal:

 • Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. - Ea era una dintre cele mai frumoase fete pe care le puteai găsi.
 • Unu babilis, alia kantis. - Unul discuta/vorbea, altul cânta.

Dacă unu se folosește/este folosit în utilizarea individuală sau pronominală (ocazional și pentru caracterizarea unicității) pentru mai mulți indivizi/multe persoane, el primește sufixul J:

 • El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. - Din copiii lor mulți unii erau buni și alții răi.
 • Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. - În timp ce unele articole aduc o mulțime de prieteni noi în cauza noastră, altele scrise inabil se pierd complet și fără rezultat.
 • Unuj [studentoj] kun gaja rideto sur la buŝo, aliaj meditante, aliaj en vigla interparolado, unuope aŭ duope forlasas la universitatan korton. - Unii [studenți] pleacă cu un zâmbet fericit pe buze, alții meditând, alții într-o conversație plină de viață, singuri sau în perechi în campusul universitar.

Forma unu nu poate primi terminația N. Aceasta este o regulă de bază care este valabilă mereu, indiferent dacă unu reprezintă un număr sau este utilizat în alt sens Unu mi renkontis en Londono, alian en Parizo. Nu utiliza niciodată forma unun. Dar forma unuj poate primi/obține terminația N, deoarece unuj nu poate fi niciodată un numeral numeric pur. Descrie întotdeauna individualitatea sau unicitatea. Cu toate acestea, forma unujn este foarte rar necesar: Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo.

Regula care interzice unun, dar permite unujn este ciudată dintr-o perspectivă logică. Dar ea este foarte folositoare/utilă din punct de vedere practic. În practică, utilizarea numărului unu ca număr sau pentru a caracterizarea unicității sau a individualității nu poate fi întotdeauna clar separată/ distinctă. Există mai multe cazuri limită, deci regula simplă că unu nu primește/obține niciodată o terminație N este foarte practică. Nu trebuie să vă faceți griji/să vă bateți capul dacă unu descrie acum un număr sau îndeplinește o altă funcție. Unuj descrie cu toate acestea, întotdeauna individualitatea sau unicitatea, deci nu este nici o problemă să i se dea o terminație N, în cazul în care rolul său în propoziție o cere.

Nu confunda unu cu cuv\ntul de tabeliu. Un individ unu indică faptul că vorbitorul știe exact despre ce individ/persoană el vorbește (în timp ce ascultătorul probabil că nu știe). Iu indică faptul că identitatea persoanei descrise este, de asemenea, necunoscută sau neclară vorbitorului sau că identitatea acestuia nu joacă niciun rol contează:

 • Loĝas ĉi tie unu el viaj amikoj. - Aici locuiește unul dintre prietenii tăi.

  Vorbitorul știe cine dintre prieteni locuiește aici.

 • Loĝas ĉi tie iu el viaj amikoj. - Aici locuiește cineva dintre prietenii tăi.

  Vorbitorul nu știe (probabil), cine dintre prieteni locuiește aici.

Adesea, se poate utiliza iu în loc de unu dacă nu este important dacă individul/persoana este cunoscut/ă de vorbitor. Dar unu este mai precis. Aceasta arată că vorbitorul cunoaște identitatea persoanei.

Adjectivul certa are ocazional un sens/o semnificație asemănătoare cu unu, dar cântărește totuși, mai greu. Se subliniază în mod clar că ceva este bine/foarte cunoscut vorbitorului (dar, probabil, nu ascultătorului/pentru ascultător): certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus. Hieraŭ vizitis min certa sinjorino Schmidt.

Utilizarea multilaterală a lui unu pare ciudată pentru unii, printre altele pentru că manualele explică rar acest lucru. De aceea, mulți preferă să folosească unu într-un sens pur numeric și preferă pentru restul de semnificații cuvintele iu(j), kelka(j) și certa(j). Totuși, aceasta este o sărăcie a limbajului, deoarece fiecare dintre aceste cuvinte exprimă nuanțe diferite și toate aceste nuanțe sunt utile.

Unu... la alia

Un pronominalunu este parte din expresia unu ... (la) alții, cu care se descrie reciprocitatea. Unu ... (la) alia reprezintă o propoziție întreagă, prescurtată. Unu este, în mod normal/de obicei, subiectul în această teză plină/completă, și (la) alia este complementul direct sau joacă un rol nesubiectiv/diferit:

 • Tiuj gejunuloj amas unu la alian.Tiuj gejunuloj amas. Unu amas la alian. - Acești tineri se iubesc unii pe alții (unul pe altul). Acești tineri iubesc. Unul iubește pe altul.

  Fiecare dintre ei iubește pe altcineva dintre ei.

 • Ili donis florojn unu al alia.Ili donis florojn. Unu donis florojn al alia. - Ei dădeau unul altuia flori.→ Ei dădeau flori. Unul dădea altuia flori.

  Fiecare dintre ei dădea altuia dintre ei flori.

 • Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun la alia. - El a legat/unit cinci covoare unele cu altele.

  El a legat un covor cu altul.

Se poate folosi aproape întotdeauna unu ... (la) alia fără sufix J. Cu toate acestea, după cum este necesar, alia și, de asemenea, unu pot primi o terminație J, în funcție de sensul intenționat/dorit: La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj. Unii dintre ei sporovăiau/vorbeau cu alții. Uneori trebuie să utilizați forma unujn: La registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn.

În loc de unu ... la alia se poate folosi din când în când cuvântulreciproke (reciproc) împreună cu si sau cu un alt pronume: La knabino kaj la knabo kisis sin reciproke. = La knabino kaj la knabo kisis unu la alian. Se poate folosi și reciproke împreună cu unu ... la alia , pentru a evidenția mai puternic reciprocitatea: Vi ne estas reciproke egalaj unu al la alia en la regiono de la spirito. Se poate folosi și inter ca prefix la verb, adesea împreună cusi sau un alt pronume sau expresia inter si (inter ni, inter vi), care înseamnă mereu unu kun la alia sau ceva asemănător: Ili sin interakuzas. = Ili akuzas unu la alian. Ili interparolas. = Ili parolas unu kun la alia. Ili estis tre amikaj inter si. Nu folosi niciodată pronumele si împreună cuunu ... la alia. Așadar, nu: Ili amas sin unu la alian. Spune simplu: Ili amas unu la alian.

Numerale substantive

Numerale cu sufixul ON denumesc fracțiile:

 • duono = 1/2
 • triono = 1/3
 • dekono = 1/10
 • dekduono = 1/12
 • centono = 1/100
 • milono = 1/1000

Numerele mai mari de 999999 e exprimă prin substantive:

miliono
1.000.000 (șase nule)
miliardo
1.000.000.000 (nouă nule)
biliono
1.000.000.000.000 (douăsprezece nule)
triliono
1.000.000.000.000.000.000 (= optspezece zerouri)

Unele limbi, pritre altele limba engleză și rusă, dau numeralelor de forma biliono sau triliono cu totul alte valori. Aceste cuvinte nu au totuși în Esperanto decât semnificațiile menționate mai sus, nu altele. Există, de asemenea, și cuvinte pentru numere mult mai mari dar care sunt rareori utilizate.

Substantivele numerale primesc terminațiile terminațiile J și N după aceleași reguli ca alte substantive:

 • Kiam vi havos rikolton, vi donos kvinonon al Faraono. - Dacă ai recoltă, vei da o cincime lui Pharao.
 • Mi ricevis dudek kvin centonojn. - Eu am primit douăzeci și cinci sutimi.
 • Ŝi havas pli ol dek milionojn. - Ea are mai mult de zece milioane.
 • La malprofito atingis sumon de kvardek sep miliardoj. - Pierderea se referă la o sumă de patruzeci și șapte de miliarde.

Numeralele substantivizate nu pot descrie direct un substantiv, ci se vor folosi mereu cu prepoziția da:

 • Li havas du miliardojn da dolaroj. - El are două miliarde de dolari.
 • Ŝi vidis pli ol dek milionojn da homoj. - Ea a văzut mai mult de zece milioane de oameni.

Și un cuvânt ON cu terminația O are nevoie de ajutorul unei prepoziții: Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro.

Și numeralele pot deveni substantive prin adăugarea terminației O. Apoi descriu lucruri legate de număr sau de un grup de numărul declarat de lucruri. Înainte de o terminație O, numerealele/cifrele sunt întotdeauna scrise împreună. Pentru claritate, se pot folosi cratime în cazul în care au fost inițial spații goale:

 • unuunuo = Cifra 1, element de calcul de bază, cantitate elementară, unitate (de ex.. metru, kilogram, amper samd.)
 • duduo = Cifra 2, pereche, grup de câte 2
 • dek dudek-duodekduo = Numărul 12, grupul de 12 obiecte
 • du mil kvincentdu-mil-kvincento (mai bine nu dumilkvincento)
 • Mi aĉetis dekon da ovoj kaj dek-duon da pomoj. - Eu am cumpărat zece ouă (de ex. un carton cu 10 ouă) și o duzină de mere.

Numere mixte

Dacă se amestecă numerale normale și substantive numerale într-un singur număr, regulile care se aplică diferit de ele intră în coliziune/se ciocnesc. Numeralele normale se comportă ca o completare a unui substantiv, în timp ce numeralele substantivale sunt ele însele/înseși un substantiv cu o expresie da ulterioară. În general, soluția corectă/potrivită pentru aceste cazuri este să se utilizeze/utilizarea da, deoarece da nu este obișnuită/familiarizată cu numeralele normale, dar nu este deloc greșită:

 • Tie loĝas 1.500.000 homoj. = Tie loĝas unu miliono (kaj) kvincent mil da homoj. - Acolo locuiesc 1.500.000 de oameni. = Acolo locuiește un milion cinci sute de mii de oameni.

  Se poate spune: ...unu kaj duona milionoj da homoj (... un milion jumătate de oameni). Sau: ...unu komo kvin milionoj da homoj (unu virgulă cinci milioane oameni).

 • Mi havas unu milionon da eŭroj. Se mi ricevos ankoraŭ unu eŭron, mi havos unu milionon unu da eŭroj. - Eu am un milion de euro. Dacă mai primesc un euro, am un milion și un euro.
 • Li havas 10.300.978 $. = Li havas dek milionojn tricent mil naŭcent sepdek ok da dolaroj. - El are 10.300.978 $. = El are zece milioane trei sute de mii nouă sute șaptezeci și opt de dolari.
 • Ili kostas kvar kaj duonon da dolaroj. - Ele costă patru milioane și jumătate.

  O altă soluție bună și frecventă este: Ili kostas kvar kaj duonan dolarojn.

Numerale adjectivale

Când se adăugă terminația A la un numeral, se creează un adjectiv care afișează poziția într-o ordine, adică un numeral ordinal:

 • unua = la poziția unu într-o ordine (fără un precursor)
 • dua = la poziția doi într-o ordine (cu un precursor)
 • tria = la poziția trei într-o ordine (cu doi precursori)
 • kvara = la poziția patru într-o ordine (cu trei precursori)
 • deka = la poziția zece într-o ordine (cu nouă precursori)

Numeralele primesc terminațiile J și N exact ca adjectivele obișnuite:

 • La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. - A șaptea zi a săptămânii a ales-o Dumnezeu, să fie mai sfântă decât primele șase zile.

Dacă se adaugă terminația A la un numeral compus din mai multe cuvinte, puteți combina/pune totul într-un cuvânt, dar puteți, de asemenea, să scrieți în mai multe cuvinte/lăsați cuvintele în mod individual. În orice caz, se adăugă terminația A numai la ultimul cuvânt al numărului. Dacă se pune numărul împreună, se pot utiliza liniuțe pentru claritate. Apoi plasează liniuțele în cazul în care există spații goale în numărul multiplu multiplu inițial:

 • Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. = ...dudek-sepa... - Astăzi este a douăzeci și șapte martie.

  (sau ...dudeksepa...)

 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...dudek-duan... mil-sepcent-tridek-dua. - George Washington s-a născut pe douăzeci și doi februarie în anul 1732 .

  În loc dedudek-duan se poate scrie și dudekduan, totuși în loc de mil-sepcent-tridek-dua nu se scrie milsepcenttridekdua, pentru că aceasta este prea confuz/neclar.

 • Tio okazis en la okdekaj jaroj. = ...iam en la jaroj de 1980 ĝis 1989 inkluzive. - Aceasta s-a întâmplat în anii optzeci. = ...cândva în anii 1980 până inclusiv 1989.
 • Ŝi estas la dua plej bona en nia klaso, kaj mi estas la tria. - Ea este a doua cea mai bună și eu sunt al treilea( al treilea cel mai bun).

  Doar unul este mai bun decât noi.

Dacă se utilizează o expresie ordinală lângă un numeral ordinal, pentru evitarea ambiguitatea/pentru claritate, precedați expresia ordinală:

 • Tio okazis iam en la unuaj dek tagoj. - Aceasta s-a întâmplat cândva în primele zece zile.

  S-ar spune că la dek unuaj tagoj (primele zece zil) ar exista pericolul/ar risca să înțeleagă dek ca parte a expresiei ordinale, așadar ca la dek-unuaj tagoj (cele unsprezece zile).

Alte numerale cu terminația A

Cuvinte ON cu terminația A sunt adjective obișnuite.

 • duona = jumătate, din doar jumătatea mărimii sale complete
 • triona = În al treilea rând ..., de o treime din mărimea/dimensiunea completă
 • centona = de la numai o sutime/a suta parte din mărimea ei totală
 • Ĝi estas longa je duona metro. - Este jumătate de metru lungime.

  Lungimea lui are 50 de centimetri.

 • Kvaronan horon li restis. - Un sfert de oră a rămas el.

  El a rămas cincisprezece minute.

Miliona, miliarda etc. sunt adjective obișnuite/comune care teoretic pot avea înțelesuri diferite în funcție de context. Practic, totuși, apare aproape numai sensul ordina/semnificația ordinală: Nia miliona kliento ricevos specialan donacon.

De asemenea/și, nula este un adjectiv obișnuit care teoretic poate avea semnificații diferite în funcție de context, de exemplu, sensul ordinal: je la nula horo kaj tridek minutoj (la ora 00.30). Practic, totuși, este folosit/se folosește aproape numai în sensul "inexistent, fără valoare, invalid": Bruo potenca, nula esenco. ("Zgomot violent, substanță lipsă" = "Mult zgomot pentru nimic "

Adjectivele ordinale din numerele mixte sunt teoretic posibile, dar cu greu recomandate: nia du-milion-unua kliento. Preferabil folosește formulări cu numero: nia kliento numero du milionoj unu.

Numerale adverbiale

Numerale cu terminația E au același sens precum formele adjectivale corespunzătoare:

 • unue = mai întâi, pe primul loc
 • due = în al doilea rând, pe locul doi
 • dek-due, dek due = pe poziția a douăsprezecea
 • Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. - Mai întâi îți dau banii înapoi pe care tu mi-ai împrumutat; îl al doilea rând îți mulțumesc pentru împrumut, în al treilea rând te rog, să împrumuți și mai departe bani, când/dacă am nevoie.
 • Ĝi estas trione el plasto, trione el ligno kaj trione el metalo. - Este o treime din plastic, o treime din lemn și o treime din metal.
 • Tiu monto estas eĉ ne centone tiel alta kiel Ĉomolungmo. = La alteco de tiu monto estas eĉ ne unu centono de la alteco de Ĉomolungmo (= Everesto). - Acest munte nu este nici măcar o sutime din înălțimea lui Qomolangma. = Înălțimea acestui munte nu este nici măcar a suta parte din înălțimea Qomolangma (= Muntele Everest).

Nuanțări de numerale

Prepozițiile ĝis, inter și po pot fi folosite cu numerale pentru a le da/oferi nuanțe de semnificație diferite:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj. = Restas proksimume dek personoj. - Au rămas circa zece persoane. = Au rămas aproximativ zece persoane.
 • Ĝis ducent homoj povas eniri. = Maksimume ducent homoj povas eniri. - Pot merge/intra până la două sute de oameni. = Maxim souă sute de oameni pot intra.
 • Ili kostas de kvin ĝis dek eŭrojn. = Ili kostas minimume kvin kaj maksimume dek eŭrojn. - Ele costă de la cinci până la zece oră.= Ele costă minim dinci și maxim zece euro.
 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn. = Mi vidis minimume cent kaj maksimume ducent homojn. - Eu am văzut între o sută și două sute de oameni. = Eu am văzut minim o sută și maxim două sute de oameni.
 • Aranĝu ilin en du vicoj, po ses en vico. = Aranĝu ilin en du vicoj, ses en ĉiu vico. - Ordonează în două rănduri, câte șase pe un rând. = Ordonează în două rânduri, șase în fiecare rând.

În propoziții ca acestea, prepozițiile nu se referă niciodată la substantivul care urmează/ulterior, ci numai la număr. Dacă se ia/îndepărtează/retrage numeralul, cuvântul nuanțator trebuie să dispară, pentru că atunci nu mai are sens:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj.Restas personoj. - Au rămas zece persoane în plus. → Au rămas persoane în plus.

  (Restas ĉirkaŭ personoj nu are niciun sens.)

 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn.Mi vidis homojn. - Eu am văzut între o sută și două sute de oameni.→ Eu am văzit oameni.

  (Mi vidis inter homojn nu are sens.)

Astfel, aceste prepoziții nu indică rolul de propoziție atunci când ele nuanțează un număr. Ele nu sunt identificatori/markeri de roluri, dar într-o oarecare măsură au o însușire/proprietate adverbială: ĉirkaŭ = proksimume; de = minimume; ĝis = maksimume.

Nuanțările de numerale pot apărea împreună cu identificatori de rol reali care arată rolul de propoziție al întregii expresii:

 • Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. - Era o femeie, care poate avea vârsta de aproximativ șaizeci de ani.

  Ĉirkaŭ se referă numai la numărul sesdek. De arată rolul de propoziție al întregii expresii ĉirkaŭ sesdek jaroj.

 • Nenie en la ĉirkaŭ cent jaroj la loko estis pli ŝanĝita, ol en unu malgranda frukta ĝardeno. - Nicăieri în jur de o sută de ani locul a fost schimbat mai mult ca într-o mică livadă.

  Completarea/Suplimentul temporal/ă are prepoziția en. Ĉirkaŭ este doar nuanțarea numărului cent.

 • Ili loĝos tie de ok ĝis naŭ jarojn. - Ei vor locui acolo de la opt până la nouă ani.

  Partea de propoziție de ok ĝis naŭ jarojn este o indicație a timpului/a duratei pe care un identificator/marker de rol trebuie să îl aibă în orice formă. Aici are terminația N. De și ĝis nuanțează numai numerele.

 • Estis tiel malvarme, ke ili devis kuŝi sub po tri kovriloj. - Era așa rece că ei au trebuit să stea sub câte trei pături/cuverturi.

  Partea de propoziție sub po tri kovriloj este o locație cu sub. Po este doar o nuanță/nuanțare de tri.

 • Li havas ĉirkaŭ mil eŭrojn. - El are circa o mie de Euro.

  Complementul ĉirkaŭ mil eŭrojn necesită terminația N. Ĉirkaŭ nuanțează doar numărul mil.

În propoziții ca acestea, se folosesc aceste cuvinte elementare numai ca nuanțări, nu ca prepoziții, cu excepția po. În ceea ce privește po, utilizarea limbii variază. Unele utilizează întotdeauna po ca o prepoziție autentică/adevărată, ceea ce înseamnă că niciodată nu utilizează terminația N cu po, chiar dacă partea de propoziție acționează ca un complement/obiect în propoziție, de exemplu, de exemplu, Mi donis al ili po dek eŭroj. alții folosesc întotdeauna po adverbial și atașează o terminație N dacă rolul de propoziție o cere, de exemplu, B. Mi donis al ili po dek eŭrojn. Ambele utilizări sunt perfect corecte și în ordine.

Expresii matematice

Formula Pronunție
2 + 2 = 4 Du kaj du faras kvar. / Du plus du estas kvar.
10 – 3 = 7 Dek minus tri faras sep.
22 × 6 = 132 Dudek du multiplikite per ses faras cent tridek du. / Dudekduoble ses estas cent tridek du. / Dudek du oble ses egalas al cent tridek du.
7:2 = 3,5 Sep dividite per du faras tri komo kvin.
46,987 kvardek ses komo naŭ ok sep (nu ...komo naŭcent okdek sep)
10² = 100 La dua potenco de dek estas cent. / Dek kvadrate estas cent.
5³ = 125 La tria potenco de kvin estas cent dudek kvin. / Kvin kube estas cent dudek kvin.
 • Kvin kaj sep faras dek du. - Cinci și cu șapte fac doisprezece.
 • Dek kaj dek faras dudek. - Zece și cu zece fac douăzeci.
 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - Patru și cu optsprezece fac douăzeci și doi.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Treizeci și patruzeci și cinci fac șaptezeci și cinci.
 • Kvinoble sep estas tridek kvin. - Cinci ori șapte fac treizeci și cinci.

Semnul egalității/egal (=) poate fi pronunțat ca faras sau estas sau egalas(al) , mai mult sau mai puțin arbitrar: du kaj du faras kvar, dek minus tri estas sep, du oble du egalas (al) kvar.

Nu utiliza niciun punct în locul virgulei pentru numerale zecimale. Punctul se folosește/este utilizat ca punct zecimal numai în unele țări. Esperanto, ca majoritatea țărilor și limbile, folosește virgula ca semn zecimal.

Formula Pronunție
9403,5 km naŭ mil kvarcent tri komo kvin kilometroj / naŭ mil kvarcent tri kaj duona kilometroj
8,6 kg ok komo ses kilogramoj / ok kilogramoj (kaj) sescent gramoj
+37,7° (plus) tridek sep komo sep gradoj / tridek sep komo sep gradoj super nulo
49,75 USD kvardek naŭ komo sep kvin (Usonaj) dolaroj / kvardek naŭ (Usonaj) dolaroj (kaj) sepdek kvin cendoj

Cuvintele pentru subunități precum gramoj (grame) și cendoj (cenți) pot fi omise uneori în expresii de acest fel/tip: tri kilogramoj (kaj) sepcent, kvar dolaroj (kaj) sepdek kvin. Reține, totuși, că este fără îndoială limpede/clar care este subunitatea vizată.

Orele

Pentru a numi orele, orientează-te după următoarele modele. Foarte adesea, omite pur și simplu cuvintele horo și minutoj:

Numeric Pronunție
3:15 (aŭ 15:15) Estas la tria (horo) (kaj) dek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) post la tria (horo).
9:45 (aŭ 21:45) Estas la naŭa (horo) (kaj) kvardek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) antaŭ la deka (horo).

Pentru mai multă claritate, se pot adăuga expresiile en la antaŭtagmezo (dimineața) sau antaŭtagmeze (diminețile/până în prânz) și en la posttagmezo (după amiaza) posttagmeze (după-amiezele).

 • Estas la dek-kvina (kaj) dek kvin. / Estas dek kvin post la dek-kvina. - Este ora 15:15. Sunt cincisprezeze (minute) după ora 15.
 • Estas la dudek-unua (kaj) kvardek kvin. / Estas dek kvin antaŭ la dudek-dua. - Este 21:45. / Sunt 15 înainte de ora 22 .

În loc de 15 minutoj se poate folosi kvarono (sfert), kvaronhoro (sfert de oră) aŭ kvarona horo. În loc de 30 minutoj se folosește adesea duono (jumătate, jumătate de oră), duonhoro ("jumătate de oră") sau duona horo (jumătate de oră).

Orele sunt numite cu numerale ordinale: tria ("a treia (oră)", ora trei), naŭa (a noua) dek-dua (a douăsprezecea) și așa mai departe. În consecință, pentru a întreba ora, se folosește cuvântul de întrebarekiom (cât) + terminația A → kioma ("a câta (oră)").

 • kiom? - Cât?tri, naŭ, dek du, dudek unu...
 • kioma? - A câta?tria, naŭa, dek-dua, dudek-unua...

 • Kioma horo estas, gardisto? - Cât e ora, gardian?
 • Kioma horo estis, kiam vi alvenis? - La ce oră a fost când ai venit? ( "Ce oră era ...?")

Pentru a arăta, când s-a petrecut ceva, trebuie să se folosească un semn de rol, în mod normal/de obicei je, antaŭ, post, ĝis oder ĉirkaŭ:

 • Je (la) kioma horo okazis tio? - La ce oră s-a petrecut asta?
 • Tio okazis je la tria kaj kvardek. - Asta s-a întâmplat la trei și patruzeci.
 • Ni devas manĝi antaŭ la oka. - Noi trebuie să mâncăm înainte de (ora) opt.
 • Post la dek-unua horo ĉio devas esti preta. - După ora unsprezece totul trebuie să fie gata.

Când vine vorba de ore, semnul rolului N nu ar trebui să fie folosit pentru căexistă riscul de a confunda orele cu zilele (ale lunii), care se/ exprimă/sunt exprimate și prin numerale ordinale: je la tria = "je la tria horo", la trian = "en la tria tago de la monato".

Data

Pentru a numi o dată, urmează modelele de mai jos. Cuvintele tago și en la jaro ("în anul") sunt adesea pur și simplu omise:

 • Estis la tria (tago) de Decembro (en la jaro) mil naŭcent naŭdek unu. - Era a treia (zi în) decembrie (în anul) 1991.
 • Hodiaŭ estas la dua (tago) de Majo (en la jaro) du mil kvin. - Astăzi este a doua (zi a) lunii mai (în anul) 2005.
 • Morgaŭ estos la dudek kvina (tago) de Julio (en la jaro) du mil dek. - Mâine este 25/a douăzeci și cincea (zi a) lui iulie (în anul) 2010.

Pentru ani se pot folosi și numerale ordinale, dar din ce in ce mai rar: Estis la lasta de Januaro (en la jaro) mil-okcent-okdek-sepa.

Între zi și lună, utilizează întotdeauna de, pentru că numărul ordinal nu se referă la lună, ci la cuvântul tago, care este în mod normal/de obicei omis: la unua de Majo = la unua tago de Majo, la dek-tria de Decembro = la dek-tria tago de Decembro. Când se spune la unu majo, se vorbește despre primele mai multe luni-mai.

Pentru a denumi data, când s-a petrecut, se petrece sau se va petrece ceva, utilizează un semn de rol potrivit. terminația N:

 • Ili venos la sepan (tagon) de Marto. = Ili venos en la sepa (tago) de Marto. - Ei vor veni pe șapte martie.
 • La unuan de Majo ili komencis sian vojaĝon. = En la unua (tago) de Majo... - La unu mai și-au încpeut călătoria. = La unu mai ...
 • Mi laboris tie ĝis la unua de Aŭgusto mil naŭcent sesdek. - Eu am lucrat acolo până la unu august 1960.

 • Antaŭ la lasta tago de Junio vi devas trovi laboron. - Înainte de ultima zi în iunie trebuie să găsești de lucru.
 • Post la dek kvina de Marto ŝi loĝos ĉe mi. - După cincisprezece martie va locui la mine.
Înapoi mai sus