Přejít k obsahu

Nejdůležitější částí věty je přísudek. Ovládá mluvnici celé věty. Přísudek je jako rukopis divadelní hry. Význam přísudkového slovesa rozhoduje o tom, jací herci se mohou objevit a jakými znaky tyto herecké úlohy budou označeny. Abychom mohli správně postavit větu, musíme znát správný význam slovesa a jací herci se mohou nebo dokonce musí objevit. Nejdůležitější je znát podmět, předmět a doplněk.

Bezpodmětná slovesa

Téměř každé esperantské sloveso musí mít podmět, ale některé ho nemají, jsou bezpodmětné.

tagiĝi
Samotný určitý tvar slovesa stačí vytvořit celou větu: Rozednilo se. Brzy se rozední.
temi
Temi. (= jednat se) nepotřebuje podmět, ale normálně má předmět s předložkou pri: Jedná se o politiku. Patrně se bude jednat o nás. To, co má téma, se však může objevit jako podmět: Ta kniha pojednává o matematice.
pluvi
Pršelo včera. Brzy bude pršet. Pokud něco jiného než voda padá jako déšť, může to být podmětem: Všelijaké otázky na ni jen pršely. Kamení na ně pršelo. (To, co padá, nemůže být předmětem. Tedy nelze:Pluvis ŝtonojn sur ilin. Pršel na ně kameny.

Nepřechodná slovesa

Většina sloves musí být podmět, ale mnohé z nich nemohou mít předmět. Jsou to nepřechodná slovesa.

morti
Podmět je ten, kdo ztrácí svůj život: V domě malého Nika zemřela stará babička.
okazi
Podmět je čin nebo podobná věc: V tom městě každý rok probíhá trh. Co se děje? Stalo se něco důležitého.
danci
Podmětem je ten, kdo tančí: Mládež spolu tančila. Někdy se druh tance objevuje jako předmět: Tančila jsem s ním valčík.

Přechodná slovesa

Mnohá podmětná slovesa mohou kromě podmětu mít i předmět: Jsou to přechodná slovesa.

vidi
Podmětem je ten, kdo očima něco zaznamená. Předmětem je to, co je zaznamenáno. Dívka vidí dům. Viděl jste tu nehodu?
preni
Podmětem je ten, kdo způsobuje čin a má předmět. Předmětem je to, co vzetím přechází k podmětu: Vzala talíř ze skříně.
helpi
Podmětem je to, co usnadňuje. To, čí úkol nebo práce je usnadňována, může být předmětem: Pomohli slepému. Je také možné použít předložkový pád s al místo předmětu: Snad ti mohu pomoci.

Popisná slovesa

Popisná slovesa vztahují popis k podmětu nebo předmětu. Takový popis se nazývá doplňkem. Většinou nemá žádný ukazatel své funkce.

esti
Podmětem je to, co má nějakou vlastnost. Vlastnost se objeduje jako doplněk: Dům je velký. Můj otec je řidič.
fariĝi
Podmětem je to, co získává nějakou vlastnost. Vlastnost se objevuje jako doplněk: Nálada se stala lepší. Stali se zloději.
opinii
Podmětem je ten, kdo má názor na vlastnost něčeho. Předmět má tu vlastnost, která se objevuje jako doplněk předmětu: Moje sestra považuje vaše snahy za marné.

Slovesa s příponou IG

Slovesa odvozená příponou IG jsou vždy přechodná. Ukazují původce výsledku. Podmětem je vždy přípčina nabo původce příčiny. Kořen či kořeny před příponou IG ukazují výsledek.

Pokud je výsledkem slovesa odvozeného příponou IG vlastnost nebo stav (pozicie, identita ...), pak předmětem je to, co získává tuto vlastnost nebo stav.

lacigi
Předmětem je ten, kdo se stává unaveným: Mnoho řečnění ho unavuje. Cestování vás jistě unavilo. Tento lék je dobrý, ale unavuje uživatele.
edzinigi
Předmětem je ta, která se stává manželkou: Neprovdávám sou dceru za nějakého prostého šlechtice. Učinil jí svou manželkou pomocí snubního prstenu proti vůli jejího otce.

U některých odvozenin s příponou IG je výsledkem nepřechodný čin, protože je sloveso odvozeno z jiného, které je nepřechodné. Předmět těchto sloves je podmětem původního slovesa.

bruligi
Předmětem je to, co začne hořet: Po infekční nemoci se oděv nemocného často nechá shořet. Jižní slunce spaluje jeho holou hlavu.
sidigi
Předmětem je ten, kdo je uveden do sedavé pozice: Rychle vzala dítě do náruče a usadila je na svých kolenou. Psa znovu posadil na bednu (nebo: Psa znovu přiměl sednout si na bednu).

U některých sloves odvozených příponou IG je výsledkem přechodný čin, protože přechodné je už základní sloveso. V takovém případě se odvozenina s IG dá použít dvěma způsoby. Předmět výsledného slovesa může být předmětem nebo podmětem slovesa původního.

sciigi
Předmětem může být ten, kdo se něco dozví: Dala mi vědět o té novince. Předmětem může být ovšem i nová vědomost: Oznámila mi tu novinku.
memorigi
Předmětem může být ten, kdo vzpomíná: To mě upomíná na mé dětství. Nebo může být předmětem vzpomínka sama: To mi připomíná mé dětství.

Oba principy však nelze použít současně (dva předměty ve 4. pádě). Nelze říci: Ŝi sciigis min novaĵon. Ani: Tio memorigas min mian infanecon.

Slovesa s příponou IĜ

Slovesa odvozená příponou jsou vždy nepřechodná.

Obvyklá slovesa s příponou IĜ vyjadřují přechod do nového stavu. Kořen nebo kořeny před příponou IĜ vyjadřují výsledek, totiž nově dosažený stav. Podmětem je to, co do nového stavu vstupuje. Případný původce přechodu se ve větě běžně nevyskytuje, protože není důležitý.

malpuriĝi
Podmětem je ten, kdo se stává špinavým: Můj oděv se zašpinil.
glaciiĝi
Podmětem je to, co se stává ledem nebo ledovým: Voda zledovatěla (zamrzla).
edziniĝi
Podmětem je ten, kdo se stává manželkou: Chceš se za mne provdat? (Chceš se stát se mnou manželkou?)

U sloves vytvořených příponou IĜ z přechodných sloves se nejedná o vznik výsledku ani o změnu stavu, nýbrž o čin, který se děje sám od sebe. Původce buď neexistuje, nebo je nepodstatný. Podmětem je předmět původního slovesa. U takových sloves tedy IĜ slouží ke změně větné funkce (z přechodného slovesa na nepřechodné). Trochu se to podobá trpnému rodu, kde však původce existuje, i když třeba není zmíněn.

detruiĝi
Podmětem se stává to, co je kompletně poškozeno nebo zničeno. Sloveso s příponou IĜ nám neříká, zda to spadlo samo nebo věc někdo poškodil: Ten dům se zničil během války. Všechny mé plány se zbortily. Původní slovo detrui znamená "způsobit kompletní zkázu": Válka zničila domy.
ruliĝi
Podmětem je to, co se točí kolem sebe dokola, nebo řítící se vozidlo, protože se jeho kola točí: Vůz se valil (řítil) velmi rychle. Ruli znamená "pohybovat se vlastním otáčením nebo otáčením kol": Přival mi teď ten velký kámen. Prodavač valil svůj vozík ulicí.
komenciĝi
Podmětem je to, o jehož první část se jedná. Tehdy začala válka. Jeho jméno začíná na "Z". Komenci znamená "způsobit začátek, realizovat první část něčeho": Začali svou cestu. Začala mluvit.
Zpět na začátek