Tartalom

A mondat legfontosabb része az állítmány. Ez irányítja az egész mondat nyelvtanát. Az állítmány olyan, mint a színdarab kézirata. Az igei állítmány jelentése eldönti, milyen vonzatok fordulhatnak elő, és milyen végződéseik lehetnek. A helyes mondatszerkesztéshez tehát jól kell ismerni az ige jelentését, és tudni kell, milyen kiegészítők, vonzatok állhatnak mellette. A legfontosabb tudni a részleteket az alannyal, tárggyal és az állítmánnyal kapcsolatban.

Személytelen igék

Majdnem minden eszperantó igének kell alany, de néhányuknak nincs szükség ilyenre. Ezek a személytelen igék:

tagiĝi
Egyetlen ragozott igealak elég egy teljes mondat megalkotásához: Tagiĝis Baldaŭ tagiĝos. (Nappalodott - hamar nappal lesz.)
temi
Temi nem kell alany, de rendszerint pri-vonzat áll utána, amely témára utal: Temas pri politiko. Verŝajne temos pri ni.. Az, amiről beszélünk, mégis megjelenhet alanyként is: La libro temas pri matematiko.
pluvi
Pluvis hieraŭ. Baldaŭ pluvos. Ha valami esőhöz hasonlóan esik, az lesz az alany: Ĉiuspecaj demandoj pluvis sur ŝin. Ŝtonoj pluvis sur ilin. (Az, ami esik, az nem lehet tárgy. Nem lehet: Pluvis ŝtonojn sur ilin.)

Tárgyatlan igék

A legtöbb ige mellett kell alany, de sok igének nem lehet tárgya. Ezek a tárgyatlan igék.

morti
Az alany az, ami elveszti az életét: En la domo de la malgranda Niko mortis lia maljuna avino.
okazi
Az alany cselekvés vagy hasonló dolog: En tiu urbo ĉiujare okazas foiro. Kio okazis? Okazis io grava.
danci
Az alany az, ami táncolva mozog: La gejunuloj kune dancis. Néha a táncműfaj tárgyként jelenik meg: Mi dancis valson kun li.

Tárgyas igék

Sok alanyi ige mellett az alanyon kívül tárgy is állhat. Ezek a tárgyas igék:

vidi
Az alany az, aki szemmel észrevesz valamit. A tárgy az, amit észrevesznek: La knabino vidas la domon. Ĉu vi vidis la akcidenton?
preni
Az alany az, ami a cselekvés oka és ami megszerzi a tárgyat. A tárgy az, ami a vétel miatt átmegy az alanyhoz: Ŝi prenis teleron el la ŝranko.
helpi
Az alany a megkönnyítő. Az, akinek a feladata vagy munkája könnyebb lesz, lehet tárgy: Ili helpis la blindulon. Lehet használni al-vonzatot is a tárgy helyett: Eble mi povos helpi al vi

Vonzatos igék

A vonzatos igék vonzatot kötnek az alanyhoz vagy tárgyhoz. Ezt a vonzatot állítmánynak (praedicativum) nevezzük. Leggyakrabban nincs jelölőszava (végződése).

esti
Az alany az, aminek van valamilyen tulajdonsága. A tulajdonság itt állítmányként jelenik meg: La domo estas granda. Mia patro estis ŝoforo.
fariĝi
Az alany az, amely valamilyen minőséget kap. A minőség itt állítmányként jelenik meg: La etoso fariĝis bona. Ili fariĝis ŝtelistoj.
opinii
Az alany az, aminek véleménye van valaminek a minőségéről. A tárgy az, aminek minősége van. Maga a minőség a tárgy állítmányaként jelenik meg: Mia fratino opinias viajn klopodojn vanaj.

IG-igék

Az IG képzős igék mindig tárgyasok. Valamilyen eredmény okozását fejezik ki. Az alany mindig az okozó vagy az ok. Az IG előtt álló szógyök vagy szógyökük mutatják az eredményt.

Ha IG-ige eredménye minőség vagy állapot (pozíció, azonosság...), a tárgy az, amely megkapja ezt a minőséget, állapotot stb.

lacigi
A tárgy az, ami fáradt lesz: La tro multa parolado lacigas lin. La vojaĝo certe vin lacigis. Tiu ĉi medikamento estas bona, sed ĝi lacigas la uzanton.
edzinigi
A tárgy az, aki feleség lesz: Mi edzinigas mian filinon ne kun ia simpla nobelo. Li edzinigas ŝin al si per la edziĝa ringo kontraŭ la volo de ŝia patro.

Némelyik IG-igéknél az eredmény tárgyatlan cselekvés. Ekkor egy IG-igét egy másik tárgyatlan igéből képzünk. Az ilyen IG-igéknél a tárgy az eredeti ige alanya:

bruligi
A tárgy az, ami meggyullad: Post infekta malsano oni ofte bruligas la vestojn de la malsanulo. La suda suno bruligas lian nudan kapon.
sidigi
Tárgy az, amit ülő helyzetbe hoznak: Rapide ŝi prenis la infanon sur la brakojn kaj sidigis ĝin sur siaj genuoj. La hundon li residigis sur la keston.

Némely IG-ige esetében az eredmény tárgyas cselekvés. Ekkor IG-igét olyan igéből képeztünk, amely már önmagában is tárgyas. Két mód van az ilyen IG-igék használatára. Az IG-ige tárgya lehet az eredeti ige alanya, vagy tárgya:

sciigi
A tárgy lehet az, aki megtud valamit: Ŝi sciigis nin pri la novaĵo. A tárgy lehet a tudás tárgya is: Ŝi sciigis la novaĵon al mi.
memorigi
A tárgy az lehet, ami emlékeztet valamire: Tio memorigas min pri mia infaneco. A tárgy lehet az emlékezés tárgya is: Tio memorigas al mi mian infanecon.

Nem lehet mindkét lehetőséget egyszerre használni. Nem lehet mondani: Ŝi sciigis min novaĵon. Sem így: Tio memorigas min mian infanecon.

IĜ-igék

képzés igék mindig tárgyatlanok.

A rendes IĜ-igék egy új állapotba való átmenetet jelölnek. IĜ előtt álló szógyök(ök) mutja(-ák) az eredményt, az új állapotot. A rendes IĜ-ige alanya az, ami az új állapotba kerül. Az átmenet esetleges okozója rendszerint nem jelenik meg a mondatban. IĜ-igéknél az okozó nem érdekes:

malpuriĝi
Az alany az, ami piszkos lesz: Mia vesto malpuriĝis. (A ruhám beszennyeződött.)
glaciiĝi
Az alany az, ami jég vagy jeges lesz: La akvo glaciiĝis.
edziniĝi
Az alany az, aki feleség lesz: Ĉu vi volas edziniĝi kun mi? (Feleségül jössz hozzám?)

A tárgyas igékből képzett IĜ-igék esetében nem a kezdésről vagy állapotváltozásról van szó, hanem olyan cselekvésről. amely önmagában történik. Vagy nincs okozó, vagy nem érdekes a valódi okozó. Az IĜ-ige alanya az eredeti ige tárgya. Az ilyen igéknél IĜ csak a mondatbeli szerepek felcserélésére szolgál. Ez hasonlít a szenvedő szerkezetre. z igazi szenvedő szerkezetben azonban mindenképpen van okozó. bár nem mindig említjük meg.

detruiĝi
Az alany az, amely teljesen elromlik vagy leépül. Hogy valaki lerombolta, vagy önmagától lett ilyen, azt IĜ-ige nem mutatja meg: Tiu ĉi domo detruiĝis dum la milito. Ĉiuj miaj planoj detruiĝis dum la milito. Ĉiuj miaj planoj detruiĝis. A eredeti detrui ige jelentése: lerombol? milito detruis la domojn.
ruliĝi
Az alany az, ami saját maga körül mozogva forog, mert a kerekei forognak: La veturilo ruliĝis tre rapide. Ruli jelentése, forog, gördül: Rulu nun al mi grandan ŝtonon. vendisto rulis sian ĉaron laŭ la strato.
komenciĝi
Az alany az, amiről szó van az első részben: Tiam komenciĝis la milito. Lia nomo komenciĝas per "Z". Komenci jelentése 'kezd': Ili komencis sian vojaĝon. Ŝi komencis paroli.
Vissza a tetejére