Späť na obsah

Najdôležitejšia časť vety je prísudok. Riadi gramatiku celej vety. Prísudok je akoby rukopis divadelného diela. Význam prísudkového slovesa rozhoduje, akí aktéri sa môžu objaviť a aké úlohy majú mať. Aby sme správne vytvorili vety, pre každé slovesa musíme dobre poznať jeho význam a vedieť, akí aktéri sa môžu alebo musia objaviť. Najdôležitejšie je poznať detaily o podmete predmete a prísudkovom slovese .

Bezpodmetné slovesá

Takmer každé esperantské sloveso musí mať podmet , ale niekoľko slovies nepotrebuje takéhoto aktéra. Sú bezpodmetné:

tagiĝi
Len dokonavá forma slovesa stačí na vytvorenie celej vety: Svitalo. Čoskoro bude svitať.
temi
Temi nepotrebuje podmet, ale obyčajne má časticu pri, ktorá vyjadruje tému: Ide o politiku. Pravdepodobne ide o nás. To, čo má tému, sa môže vyskytnúť ako podmet: Kniha pojednáva o matematike.
pluvi
Pršalo včera. Čoskoro bude pršať. Ak niečo iné než ďažďová voda padá na spôsob dažďa, vyskytuje sa to ako podmet: Pršali na ňu otázky každého druhu. Pršali na nich kamene. (To, čo padá, sa nemôže vyskytnúť ako predmet. Nedá sa povedať: *Pršali kamene na nich.)

Netranzitívne slovesá

Väčšina slovies musí mať podmet, ale mnohé z nich nemôžu mať predmet . Sú to netranzitívne slovesá.

morti
Podmet je ten, kto stráca svoj život: V dome malého Nika zomrela jeho stará babička.
okazi
Podmet je čin alebo podobná záležitosť: V tom meste sa každý rok koná veľtrh. Čo sa stalo? Stalo sa niečo dôležité.
danci
Podmet je ten, kto sa pohybuje tanečne: Mladí spolu tancovali. Niekedy druh tanca sa vyskytuje ako predmet: Tancovala som s ním valčík.

Tranzitívne slovesá

Mnohé podmetové slovesá môže mať okrem podmetu aj predmet. . Sú to tranzitívne slovesá.

vidi
Podmet je ten, kto niečo očami pozoruje. Predmet je to, čo je pozorované: Dievča vidí dom. Videl si dopravnú nehodu?
preni
Podmet je ten, kto spôsobuje čin a má predmet. Predmet je to, čo prevzatím smeruje k podmetu: Vzala tanier zo skrine.
helpi
Podmet je pomocník. To, čia úloha alebo práca je napomáhaná, môže byť predmet: Pomohli slepému. Namiesto predmetu môžeme použiť aj časticu al: Možno ti budem môcť pomôcť.

Opisné slovesá

Opisné slovesá spájajú opis s podmetom alebo predmetom. Takýto opis sa nazýva predikatív. Najčastejšie nemá úlohu ukazovateľa.

esti
Podmet je to, čo má nejakú vlastnosť. Táto vlastnosť sa vyskytuje ako predikatív: Dom je veľký. Môj otec bol vodič.
fariĝi
Podmet je to, čo začína mať nejakú vlastnosť. Táto vlastnosť sa vyskytuje ako predikatív: Nálada sa stala dobrou. Stali sa zlodejmi.
opinii
Podmet je ten, kto má názor na vlastnosť niečoho. Predmet je to, čo má vlastnosť. Táto vlastnosť sa vyskytuje ako predikatív predmetu: Moja sestra si myslí, že tvoje úsilie je zbytočné.

Slovesá s IG

Slovesá vytvorené príponou IG sú vždy tranzitívne. Vyjadrujú spôsobovanie výsledku. Podmet je vždy príčina alebo činiteľ. Koreň alebo korene pred IG vyjadrujú výsledok.

Ak je výsledkom slovesa s IG vlastnosť alebo stav (pozícia, totožnosť...), predmet je ten, kto dostáva túto vlastnosť, stav, atď.

lacigi
Podmet je ten, kto sa stáva unaveným: Príliš dlhá reč ho unavila. Cesta ťa určite unavila. Tento liek je dobrý, ale unavuje užívateľa.
edzinigi
Predmet je tá, čo sa stáva manželkou: Vydávam svoju dcéru nie za nejakého jednoduchého šľachtica. Vzal si ju za ženu svadobným prsteňom proti vôli jej otca.

Pri niektorých slovesách s IG je výsledkom netranzitívny čin. Vtedy sme urobili sloveso s IG z iného slovesa, ktoré je netranzitívne. Pri takýchto slovesách s IG je predmet podmetom pôvodného slovesa:

bruligi
Predmet je to, čo začína horieť: Po infekčnej chorobe sa často spáli oblečenie chorého. Južné slnko opaľuje jeho holú hlavu.
sidigi
Predmet je ten, kto sa dostáva do sediacej polohy: Rýchlo vzala dieťa na ruky a posadila si ho na kolená. Psa dali opäť sedieť do klietky.

Pri slovesách s IĜ je výsledkom tranzitívny čin. Vtedy sme urobili sloveso s IG zo slovesa, ktoré už bolo tranzitívne. Existujú dva spôsoby, ako používať takéto slovesá s IG. Predmet slovesa s IG môže byť podmetom pôvodného slovesa alebo predmetom pôvodného slovesa:

sciigi
Predmet môže byť ten, kto sa niečo dozvie: Povedala mi o novinke. Predmet môže byť alternatívne informácia: Oznámila mi novinku.
memorigi
Predmet môže byť ten, kto si niečo pripomína: To mi pripomína o mojom detstve. Predmet môže byť alternatívne spomienka: To mi pripomína moje detstvo.

Nemôžeme použiť obidva príklady súčasne. Nedá sa povedať: Ŝi sciigis min novaĵon. Ani sa nedá povedať: Tio memorigas min mian infanecon.

Slovesá s IĜ

Slovesá vytvorené príponou sú vždy netranzitívne.

Obyčajné slovesá s IĜ vyjadrujú prechod do nového stavu. Koreň alebo korene pred IĜ vyjadrujú výsledok, nový stav. Podmet obyčajného slovesa s IĜ je to, čo vchádza do nového stavu. Prípadný činiteľ prechodu sa vo vete obyčajne nevyskytuje. Pri slovesách s IĜ činiteľ nie je zaujímavý:

malpuriĝi
Podmet je to, čo sa stáva špinavým: Moje oblečenie sa zašpinilo.
glaciiĝi
Podmet je to, čo sa stáva ľadom alebo ľadovým: Voda zľadovatela.
edziniĝi
Podmet je tá, ktorá sa stáva manželkou: Chceš sa za mňa vydať?

V slovesách s IĜ vytvorených z tranzitívnych slovies nejde o vznik výsledku alebo zmenu stavu, ale o čin, ktorý sa deje sám od seba. Buď neexistuje činiteľ alebo sa nezaujímame o prípadného činiteľa. Podmet slovesa s IĜ je podmet pôvodného slovesa. Pri týchto slovesách IĜ slúži na prehodenie úloh vety. To sa podobá na trpný rod. Pri skutočnom trpnom rode však činiteľ určite existuje, hoci sa možno nespomína.

detruiĝi
Podmet je niečo, čo sa stáva úplne pokazeným alebo zbúraným. To, či ho niekto zničil alebo či sa takým stalo samo od seba, to vyjadruje sloveso s IĜ: Tento dom sa zničil počas vojny. Všetky moje plány sa zničili. Pôvodné sloveso zničiť znamená "spôsobiť úplné pokazenie alebo zbúranie": Vojna zničila domy.
ruliĝi
Podmet je niečo, čo sa pohybuje krútiac sa okolo seba alebo dopravný prostriedok, ktorý sa pohybuje, lebo sa krútia jeho kolesá: Dopravný prostriedok sa pohyboval veľmi rýchlo. Pohybovať znamená "posúvať niečo krútením seba samého alebo krútením jeho kolies": Odvaľ mi teraz veľký kameň. Predajca vliekol svoju káru po ulici.
komenciĝi
Podmet je to, o čiu prvú časť ide: Vtedy sa začala vojna. Jeho meno sa začína na "Z". Začať znamená "spôsobiť začiatok, urobiť prvú časť niečoho": Začali svoju cestu. Začala hovoriť.
Nahor