לתוכן העניינים

החלק החשוב ביותר של המשפט הוא הנשוא. הוא קובע את הדקדוק של המשפט כולו. פרדיקט הוא כמעט כמו התסריט של מחזה. המשמעות של הפועל הנשוא קובעת את תפקיד ה"שחקנים" במשפט ואת האינדיקטורים בתפקידם במשפט. לכן כדי לבנות משפט נכון אנחנו צריכים להכיר היטב את המשמעות של כל פועל, ולדעת אילו שחקנים יכולים או צריכים להופיע בו. החשוב ביותר הוא לדעת את הפרטים על subjekto נושא objekto נשוא ו predikativo מושא .

פעלים ללא נושא

כמעט לכל פועל באספרנטו חייב להיות subjekton נושא , אבל בחלק מהפעלים אין צורך בנושא. כיוון שהם ללא נושא:

tagiĝi
פועל אחד מכריע ויחיד מספיק כדי לייצור משפט שלם:.. Tagiĝis היום זה היום Baldaŭ tagiĝos בקרוב היום
temi
Temi להתייחס לא צריך נושא, אבל נצמד אליו בדרך כלל pri adjekton, kiu montras la temon: Temas pri politiko .עוסק/מתייחס לפוליטיקה Verŝajne temos pri ni. נראה שעוסק בנו זה אשר מופיע כנושא, יכול גם להופיע גם כנשוא : Tio, kio havas temon, povas tamen aperi kiel subjekto: La libro temas pri matematiko הספר עוסק במתימטיקה
pluvi
Pluvis hieraŭ.היה גשום אתמול.Baldaŭ pluvos. = בקרוב ירד גשם . מאוחר יותר הגשם יימשך. אם אין תאור אחר, גשמים ירדו, מלבד מי גשמים, שנראה כנושא: Ĉiuspecaj demandoj pluvis sur ŝin. = כל מיני השאלות בהקשר של גשם . - כל סוגי השאלות הומטרו עליה. Ŝtonoj pluvis sur ilin. = אבנים ירדו (הומטרו) עליהם. אבנים הומטרו(בהשאלה) עליהם. הדבר שנופל לא יכול להופיע כאובייקט. אתה לא יכול להגיד **Pluvis ŝtonojn sur ilin.** = ירד גשם אבנים עליהם.

פועל עומד.

לרוב הפעלים חייב להיות נושא , אך רבים מהם לא יכולים להיות העצם . והם פעלים עומדים.

morti
הנושא הוא זקנה שמתה: En la domo de la malgranda Niko mortis lia maljuna avino.
okazi
הנושא הוא מעשה או דבר דומה: בעיר הזאת בכל שנה קורה משהו חשוב En tiu urbo ĉiujare okazas foiro. קרה משהו חשוב Okazis io grava. .
danci
הנושא הוא, אחד שרוקד:. הצעירים רקדו יחד = La gejunuloj kune dancis. לפעמים סוג הריקוד מופיע כאובייקט: Mi dancis valson kun li .רקדתי איתו ואלס .

פועל יוצא.

הסבר קצר על פועל יוצא:[פועל יוצא הוא פועל שחייב מושא ישיר אחריו. ] להרבה פעלים סובייקטיבים יכולים להיות בנוסף נושאים וכן יש גם את האובייקט . ואז הם פעלים ארעיים:

vidi
הנושא הוא הדבר שחיפשו בהודעה. האובייקט הוא זה אשר נצפה: La knabino vidas la domon. הילדה ראתה את הבית Ĉu vi vidis la akcidenton? האם ראית את התאונה?
preni
הנושא הוא מי שגורם לפעולה ולקבל את הפריט. האובייקט זה שאמור להצליב ולהציג את הנושא: הוא לקח צלחת מהארון .
helpi
נושא הוא המנחה. כי המשימה או התפקיד פשוט, ויכול להיות אובייקט:. הם עזרו לעיוור אתה יכול גם להשתמש בתואר הפועל במקום אובייקט: אולי אני יכול לעזור לך.

פועל מתאר [מקום,זמן,וכדו']

פעלים מתארים קושרים את התיאור לנושא או האובייקט. סוג זה של תיאור נקרא predikativo תיאור מקדים . ברוב המקרים אין תיאור או סמן תפקיד

esti
הנושא הוא הדבר בעל איזשהי איכות. תכונה זו מופיעה בתור תיאור מראש: הבית הוא גדול. אבי היה נהג.
fariĝi
הנושא הוא זה שמתחיל להראות איכות. האיכות מופיעה בתור פרדיקטיבית: מצב הרוח נהפך לטוב יותר. (האווירה הפכה טובה.) הם נעשו גנבים. (הם הפכו לגנבים)
opinii
הנושא הוא אחד שמצביע על איכות של משהו. המטרה היא כי בעל הנכס. הנכס עצמו מופיע מראש כתיאור של האובייקט: אחותי חושבת שהמאמצים שלך עקרים.

פעלי-IG

פעלים המשתמשים בסיומת IG הם תמיד ארעיים. הם מציינים את הסיבה לתוצאה כלשהי. הנושא הוא תמיד הגורם או היוזם. שורש או שורשים לפני IG מציג/ים את התוצאה.

אם תוצאת השימוש ב IG מראה על איכות או מצב, עמדה או זהות האבייקט הוא זה שמקבל את האיכות או המצב וכו'

lacigi
הנושא הוא זה שנהיה עייף: La tro multa parolado lacigas lin. הדיבורים הרבים מעייפים אותו. La vojaĝo certe vin lacigis. הנסיעה היא הסיבה שאתה עייף. Tiu ĉi medikamento estas bona, sed ĝi lacigas la uzanton. התרופה הזו טובה, אבל היא מעייפת את המשתמש. .
edzinigi
הנושא הוא האדם המתחתן : Mi edzinigas mian filinon ne kun ia simpla nobelo. אני לא מחתן את הבת שלי עם סתם ג'נטלמן פשוט . Li edzinigis ŝin al si per la edziĝa ringo kontraŭ la volo de ŝia patro. הוא נושא אותה לעצמו עם טבעת נישואין, בנגוד לרצונו של אביה.

בכל-פעלי IG, התוצאה היא פעולה של פועל עומד . מאוחר יותר פעלי IG - נוצרו מפועל נוסף שהוא פועל עומד. במצב כזה בפעלי IG , האובייקט הוא הנושא של הפועל המקורי:

bruligi
האובייקט הפעיל כאן:.. לאחר מחלה מידבקת, פעמים רבות יש לשרוף את הבגדים של החולה השמש הדרומית שרפה את ראשו החשוף
sidigi
האובייקט הוא זה שהונח לתנוחת ישיבה, במהירות נטלה עמה את הילד בזרועותיה, והניחה אותו על הברכיים. הכלב הונח על התיבה/קופסה.

עם כמה פעלי IG והתוצאה היא transitiva ago פעולה מועברת . במקרה כזה פּוֹעַל IG נעשה מתוך הפועל, זה כבר ארעי. ישנן שתי דרכים של שימוש כזה-בפועל IG. מטרת-פועל IG יכולה להיות הנושא של הפועל המקורי, או למכשיר המבצע המתייחס לפועל המקורי:

sciigi
האובייקט יכול להיות האדם שמגלה משהו:. Ŝi sciigis min pri la novaĵo. הוא ספר לי על חדשות (היא תודיע לי על החדשות.) לחלופין האובייקט יכול להיות הידוע Ŝi sciigis la novaĵon al mi. היא ספרה את החדשות לי.
memorigi
האובייקט יכול להיות מי שמזכיר משהו:. Tio memorigas min pri mia infaneco. זה מזכיר לי אודות הילדות שלי. הנושא לחילופין עשוי להיות הזיכרון:. Tio memorigas al mi mian infanecon. זה מזכיר לי את הילדות שלי

אתה לא יכול להשתמש בשתי האפשרויות בו זמנית. אי אפשר להגיד: Ŝi sciigis min novaĵon. אף לא יכול לומר: Tio memorigas min mian infanecon.

פעלי-IĜ

פעלים שנעשו על ידי הסיומת IĜ הם תמיד מסוג פועל עומד.

בדרך כלל פעלי IĜ מצביעים על מעבר למצב חדש. השורש לפני ה IĜ מציג/ים את התוצאה, של המצב החדש שנוצר . הנושא של פועל IĜ רגיל והוא זה אשר מציג את המצב החדש. היוזם של המעבר אינו מופיע בדרך כלל במשפט. עם-פעלי IĜ היוזם לא מעניין:

malpuriĝi
הנושא (הבגד) הוא זה שנעשה מלוכלך: Mia vesto malpuriĝis.הבגד שלי התלכלך
glaciiĝi
הנושא הוא אשר הפך לקרח או קפא: La akvo glaciiĝis. המים קפאו/הפכו לקרח.
edziniĝi
הנושא הוא זה, אשר נעשה אשתו: Ĉu vi volas edziniĝi kun mi? האם את רוצה להינשא לי?

ב IG-פעלים עשוי הפועל הטרנזיטיבי שאינו על היווצרות של תוצאה או שינוי של מצב, אלא על הפעולה, אשר תתקיים בכוחות עצמה. או לא קיימת סיבה, או שהם אינם מעוניינים בסיבה האפשרית. הנושא של הפועל IG הוא האובייקט של הפועל המקורי. בזמן כזה פעלים של IG משמשים כדי להפוך את המשפט. הדבר דומה בהתחייבות (חייב להיות). בשעת התחייבות אמיתית, אולם הסיבות בהכרח מתקיימות, למרות שהם עשויים אבל לא מציינים את זה.

detruiĝi
הנושא הוא זה אשר ניזוק לחלוטין או נהרס. האם מישהו הרס אותו, בין אם זה נעשה בעצמו, לא כך- הפועל IĜ מציג: Tiu ĉi domo detruiĝis dum la milito. הבית הזה נהרס במלחמה. Ĉiuj miaj planoj detruiĝis. כל התוכניות שלי נהרסו. הפועל המקורי detrui להרוס-פירושו "לגרום נזק גדול ": La milito detruis la domojn. המלחמה הרסה את הבתים.
ruliĝi
הנושא הוא דבר שזז שמסתובב סביב עצמו, או כלי רכב, אשר נע בעזרת הגלגלים והסתובב: La veturilo ruliĝis tre rapide. הרכב התגלגל מהר מאוד. Ruli הסתובב/נע - מציין "להניע ע"י סיבוב הגלגלים " Rulu nun al mi grandan ŝtonon. גלגל כעת אלי אבן גדולה. La vendisto rulis sian ĉaron laŭ la strato. המלצר גילגל עגלתו לאורך הרחוב. .
komenciĝi
הנושא הוא הדבר שהחלק הראשון עוסק בו: Tiam komenciĝis la milito.אז החלה המלחמה. Lia nomo komenciĝas per "Z". "שמו מתחיל ב- "Z". Komenci מתחיל - מציין את הדבר הראשון "מצביע על החלק הראשון של הדבר האמור": Ili komencis sian vojaĝon. הם התחילו את מסעם.Ŝi komencis paroli. היא החלה לדבר.
לראש הדף