Į turinį

La vortelementoj O, A, E, I, AS, IS, OS, US kaj U estas vortklasaj finaĵoj. Ili estas tre gravaj en la vortfarado. Ekzistas ankaŭ la finaĵo J kaj la finaĵo N. Ili ne estas gravaj en vortfarado.

Vortetoj estas jam per si mem vortoj: por, mi, jam, , tiam, anstataŭ, je, jes k.a.

La plej multaj vortelementoj estas radikoj. Ĉiu radiko havas jam per si mem signifon, sed radiko ne povas aperi memstare kiel vorto. Ĝi bezonas vortklasan finaĵon.

 • Kelkaj radikoj montras homojn, personojn, ekz.: AMIK, TAJLOR, INFAN, PATR, SINJOR, VIR...
 • Aliaj radikoj montras bestojn, ekz.: ĈEVAL, AZEN, HUND, BOV, FIŜ, KOK, PORK...
 • Aliaj estas kreskaĵoj, ekz.: ARB, FLOR, ROZ, HERB, ABI, TRITIK...
 • Iuj radikoj estas iloj, ekz.: KRAJON, BROS, FORK, MAŜIN, PINGL, TELEFON...
 • Multaj radikoj estas nomoj de agoj, ekz.: DIR, FAR, LABOR, MOV, VEN, FRAP, LUD...
 • Aliaj radikoj estas nomoj de ecojkvalitoj, ekz.: BEL, BON, GRAV, RUĜ, VARM, ĜUST, PRET...

Ekzistas multaj diversaj grupoj kaj kategorioj, ne nur la ĉi-antaŭaj. Kelkaj radikoj estas malfacile klaseblaj, iuj havas plurajn signifojn, aliaj havas tre specialan signifon, sed ĉiuj havas ian signifon.

Por ĝuste uzi radikon kun diversaj finaĵoj oni devas koni la propran signifon de la radiko. La gravecon de la radikosignifo bone montras la klasika ekzemplo de la radikoj KOMB kaj BROS.

La du verboj kombi kaj brosi havas tre similajn signifojn. Ili ambaŭ montras agon, kaj la du agoj estas eĉ tre similaj. Sed se oni ŝanĝas ilin en substantivojn, ili subite komplete malsimilas.

 • kombo = šukavimo veiksmas, šukavimas
 • broso = įrankis, kuriuo šepečiuojama

La klarigo de tiu ĉi drasta ŝanĝiĝo estas la fakto, ke jam la radikoj havas signifojn. KOMB estas nomo de certa ago, dum BROS estas nomo de certa ilo. Kun O-finaĵo ili estas do nomoj de ago kaj ilo respektive — tre malsimilaj aferoj. Sed kun verba finaĵo ili ambaŭ ricevas agan signifon. KOMB tiam apenaŭ ŝanĝiĝas, ĉar ĝi estas jam aga per si mem. BROS tamen ŝanĝiĝas, kaj montras tiun agon, kiun oni kutime faras per broso.

Se oni deziras substantivon por tiu ago, kiun oni faras per broso, oni devas fari kunmetaĵon: bros-ad-o. Same, se oni deziras vorton por tiu ilo, per kiu oni kombas, oni ankaŭ devas fari kunmetaĵon: komb-il-o.

Troviĝas multegaj ĉi tiaj radikparoj, kie la signifo de la verbaj formoj estas similaj, dum la O-formoj estas malsimilaj. La klarigo estas ĉiam, ke la radikosignifoj estas malsamaj. Jen kelkaj ekzemploj: batimarteli, hakipioĉi, servisklavi, kudritajlori, regireĝi, kaperipirati, vizitigasti. Same oni povas trovi parojn, kie la A-formoj similas, sed la O-formoj malsimilas, ekz.: elegantadanda, noblanobela, lertamajstra, kuraĝaheroa, proksimanajbara, dolĉamiela. Kontrolu mem la signifon de la respondaj O-formoj en vortaro.

Oni povas diri, ke ekzistas diversaj bazaj vortoj, de kiuj oni deiras en la vortfarado. Ĉe BROS/ oni deiras de la baza vorto broso, kiu estas nomo de ilo, kaj formas el ĝi la verbon brosi (per anstataŭigo de O per I). Ĉe KOMB/ tamen la baza vorto estas kombi (kiu kompreneble nomas agon). El kombi oni povas fari la agan substantivon kombo (per anstataŭigo de I per O), kaj la vorton por la koncerna ilo, kombilo (per aldono de la sufikso IL kaj O-finaĵo).

Veiksmą reiškiančios šaknys yra dažnai vadinamos veiksmažodžių ar veiksmažodžiams būdingomis šaknimis, nes jų pagrindą sudaro veiksmažodžiai. Dėl šios priežasties veiksmą reiškiančios šaknys žodynuose dažniausiai pateikiamos kaip veiksmažodžiai.

Ypatybę reiškiančios šaknys yra dažnai vadinamos būdvardinėmis ar būdvardžiams būdingomis šaknimis, nes jų pagrindinė forma turi galūnę A. Dėl šios priežasties ypatybes reiškiančios šaknys žodynuose yra pateikiamos kaip būdvardžiai. Taip pat ir šaknys, kurių pagrindinė forma turi galūnę E, yra tradiciškai vadinamos būdvardinėmis.

Nei būdvardinės, nei veiksmažodinės šaknys dažnai yra vadinamos daiktavardinėmis ar daiktavardžiams būdingomis šaknimis. Žodynuose jos dažniausiai pateikiamos kaip daiktavardžiai.

O-finaĵo

La finaĵo O aldonas nenion al la propra signifo de radiko. Substantivo estas simple nomo de la koncerna afero:

 • amiko, tajloro = įvairių žmonių pavadinimai
 • krajono, broso = įvairių įrankių pavadinimai
 • diro, faro = įvairių veiksmų pavadinimai

 • belo, bono = nomoj de diversaj ecoj

A-finaĵo

La finaĵo A montras, ke oni priskribas per la koncerna afero. A = "rilata al la koncerna afero, tia kiel la afero" k.s.:

 • amika = tia kiel amiko, rilata al amiko...
 • ĉevala = tia kiel ĉevalo, rilata al ĉevalo
 • dira = rilata al la ago diro, farata per diro...
 • bela = havanta la econ belo

Kiam la radiko de adjektivo havas ecan signifon, la adjektivo normale montras econ. Tiaj adjektivoj ne multe varias laŭ la kunteksto:

 • bona manĝo = "manĝo karakterizata de boneco"
 • rapida aŭto = "automobilis, kuriam būdingas didelis greitis"
 • okazaĵo stranga = "įvykis, kuriam būdingas keistumas"
 • ruĝa domo = "domo kiu havas ruĝon kiel econ (kiel koloron)"

Kiam la radiko de adjektivo ne havas ecan signifon, la adjektivo povas montri diversspecajn priskribojn. Ĝenerale la signifo de tia adjektivo multe varias laŭ la kunteksto:

 • reĝa konduto = "konduto en maniero karakteriza por reĝo, konduto kun la ecoj de reĝo"
 • reĝa persono = "persono kiu estas reĝo, persono de reĝa familio" k.s.
 • reĝa palaco = "rūmai, kurie priklauso karaliui"

Kiam la radiko de adjektivo havas agan signifon, la adjektivo povas havi plej diversajn signifojn. Ĝi povas signifi "rilata al la koncerna ago" k.s. Tia adjektivo ankaŭ povas esti simila al ANT-participo aŭ INT-participo kun A-finaĵo:

 • nutra problemo = "problemo pri nutrado" — Nutra montras temon.
 • nutra manĝaĵo = "manĝaĵo kiu povas nutri, kiu havas nutrajn ecojn, nutranta manĝaĵo"
 • tima homo = "homo kiu ofte timas, homo karakterizata de timo, timema homo"
 • tima krio = "krio pro timo"

Kelkaj tiaj adjektivoj havas tamen specialan ecan signifon:

 • fiksi = "firme senmovigi" → fiksa = "tvirtas ir nejudantis"
 • falsi = "klastoti, daryti netikrą kopiją" → falsa = "malvera, neaŭtentika, falsita"
 • kaŝi = "padaryti nematomu"; paslėpti → kaŝa = "nesimatantis pats savaime arba dėl to, jog kas nors jį paslėpė"; pasislėpęs, paslėptas
 • kompliki = "padaryti varginančiai sudėtingesniu"; painioti, komplikuoti → komplika = "varginančiai painus dėl to, jog kas nors jį padarė sudėtingesniu arba todėl kad jis toks yra pats savaime"; painus, sudėtingas, komplikuotas
 • korekti = "taisyti" → korekta = "taisyklingas arba ištaisytas (arba taisomas, susiejęs su taisymo procesu)"

Tokie būdvardžiai yra panašios reikšmės kaip ir neveikiamosios rūšies dalyviai: komplikakomplikita. Vis dėlto paprastuose būdvardiniuose dariniuose su šaknimi susijęs veiksmas nėra svarbus (ar net nežinomas); visų svarbiausia yra ypatybė, kurią toks būdvardis išreiškia. Kartais tokia ypatybė ekzistuoja pati savaime ir nėra susiejusi su jokiu veiksmu. Tuo tarpu atitinkamos dalyvio formos visuomet yra susiejusios su įvykusiu ar vykstančiu veiksmu.

Daugybė žmonių mano, jog kai kurie iš šių būdvardžių, ypač korekta, yra vengtini aprašant objekto ypatybes. Kai kurie žmonės tai netgi laiko klaida. Pagal juos komplika gali reikšti tik "būti sudėtingu" ar "susiejęs su sudėtingumu", o korekta - "taisomas" ar "susiejęs su taisyklingumu". Tačiau kai kurie kiti labai panašūs būdvardžiai niekada nėra kritikuojami. Nepaisant to, svarbu pabrėžti, jog tokia žodžių daryba vis dėlto yra priimtina ir būdinga Esperanto kalbai, ir jos pavyzdžių galima rasti daugybės autorių darbuose, nuo Zamenhofo iki šių laikų. Kai kuriais atvejais toks šių būdvardžių daugiareikšmiškumas gali kelti nesusipratimų, bet tokiu atveju reikia perfrazuoti sakinį. Ši taisyklė taikoma visiems daugiareikšmiams žodžiams. Tokių būdvardžių šaknis yra veiksmažodinė, tačiau dėl būdvardinės žodžių formos, ji gali būti palaikoma būdvardine. Jei taip nutinka, kyla grėsmė pridėti klaidingą priesagą IG naudojant paprastą tokių veiksmažodžių formą: kaŝigi vietoj kaŝi, komplikigi vietoj kompliki, korektigi vietoj korekti ir t.t. Tokios IG formos turi visai kitą reikšmę: kaŝigi = "priversti ką nors paslėpti tam tikrą daiktą", vekigi = "priversti ką nors pažadinti kitą asmenį", komplikigi = "paskatinti ką nors padaryti kokį nors dalyką sudėtingesniu" ir t.t. Taip pat nereiktų manyti, jog paprastos veiksmažodžių formos turi reikšmę "būti tokiu". Korekti nereiškia "būti be klaidų", bet "taisyti". Kompliki nereiškia "būti painiu", bet "padaryti painiu".

E-finaĵo

La vortfara uzo de E-finaĵo tre similas al la uzo de A-finaĵo. E = "rilate al la afero, tiel kiel la afero" k.s.:

 • tajlore = tiel kiel tajloro, rilate al tajloro
 • krajone = tiel kiel krajono, simile al krajono, per krajono
 • labore = susiejusiai su darbu, darbo būdu
 • blanke = taip, kaip būdinga baltai spalvai; baltai
 • veturi rapide = "važiuoti dideliu greičiu"
 • strange granda = "keistai didelis"
 • ruĝe farbita = "nudažytas raudonai"
 • reĝe konduti = "elgtis taip, kaip būdinga karaliui"
 • reĝe riĉa = "toks turtingas, kaip karalius; karališkai turtingas"
 • loĝi urbe = "gyventi mieste"
 • okazi tage = "įvykti dieną"
 • konduti time = "elgtis su baime, būdingai baimei, parodant baimę, bijant"

Verbaj finaĵoj

I = "fari certan agon (aŭ esti en certa stato), kiu proksime rilatas al la signifo de la radiko". (La finaĵo I reprezentas ĉi tie ĉiujn verbajn finaĵojn: I, AS, IS, OS, US kaj U.)

Aga radiko kun verba finaĵo havas ĉiam sian propran signifon:

 • KURkuri = atlikti bėgimo veiksmą
 • KONSTRUkonstrui = atlikti statymo veiksmą

Verbo farita el ne-aga radiko montras agon, kiu iel estas proksima al la radikosignifo. Ofte estas tute evidente, kiu estas tiu ago, sed iafoje oni povas heziti. Ĉe multaj ne-agaj radikoj la tradicio jam fiksis, kiun agan signifon ili ricevas kun verba finaĵo, sed iuj radikoj neniam estas uzataj en verba formo, kaj oni ankoraŭ ne decidis, kiun agan signifon ili havu.

Se radiko per si mem montras econstaton, la verba formo normale signifas "esti tia" aŭ "agi kun tia eco":

 • RAPIDrapidi = veikti greitai
 • AKTIVaktivi = aktyviai veikti, būti aktyviu

Paprastai toks veiksmažodis nereiškia "tapti tokiu" arba "padaryti tokiu". Tokioms reikšmėms sukurti su būdvardinėmis šaknimis yra vartojamos priesagos kaj IG.

Se la radiko montras ilon, aparaton aŭ simile, la verbo normale signifas "uzi tian ilon en ĝia kutima maniero":

 • BROSbrosi = šepečiuoti (naudoti šepetį)
 • AŬTaŭti = važiuoti automobiliu

Se la radiko montras substancon, la verbo normale signifas "provizi per tia substanco":

 • AKVakvi = duoti vandens, pilti vandenį, laistyti (ką nors)
 • ORori = padengti auksu, auksuoti

En ĉi tiaj verboj oni iafoje uzas la sufikson UM, ofte senbezone.

Se la radiko montras personon, homon, la radiko normale signifas "agi kiel tia persono", "roli kiel tia homo":

 • TAJLORtajlori = dirbti siuvėju, siūti kaip siuvėjas
 • GASTgasti = būti svečiu (pas ką nors), svečiuotis

Bestaj radikoj kaj diversaj fenomenaj radikoj signifas en verba formo "agi kiel tia besto aŭ fenomeno":

 • HUNDhundi = elgtis taip, kaip šuo; gyventi kaip šuo
 • SERPENTserpenti = vingiuoti kaip gyvatė
 • ONDondi = atlikti banguojančius judesius, banguoti

Multaj diversaj radikoj ricevas verban signifon, kiu ne estas klarigebla per alia regulo ol la tute ĝenerala, ke ili ricevas verban signifon, kiu iel proksime rilatas al la signifo de la radiko:

 • FIŜfiŝi = bandyti pagauti žuvies, žvejoti
 • POŜTpoŝti = perduoti paštui (pavyzdžiui, laišką)
 • ORIENTorienti = nustatyti arba įtvirtinti kieno nors padėtį rytų kryptimi.

Precizigaj antaŭelementoj

Oni ofte kunigas radikojn (kaj vortetojn) kreante kunmetitajn vortojn. La plej ofta speco de vortkunmetaĵo nomiĝas ĉi tie kombino. Tia vorto konsistas el du partoj: ĉefelemento, kiu donas la ĝeneralan signifon de la vorto, kaj preciziga antaŭelemento, kiu precizigas la ĝeneralan signifon.

El la ĉefelemento ŜIP oni povas fari ekz. la jenajn kombinojn (ĉiam kun "neŭtrala" O-finaĵo):

 • vaporŝipo = garu varomas laivas; garlaivis
 • balenŝipo = speco de ŝipo, nome ŝipo speciale konstruita por ĉasi balenojn
 • aerŝipo = laivo rūšis, kuri juda ne vandeniu, bet oru; orlaivis

La baza signifo de tiuj ĉi kombinoj estas ĉiam "ŝipo". Per diversaj antaŭelementoj oni distingas diversajn specojn de ŝipoj. La antaŭelementoj estas tre diversecaj. VAPOR montras manieron funkciigi la ŝipospecon, BALEN montras celon por la uzado de la ŝipospeco, AER montras lokon.

Dažniausiai pirmasis žodžio dėmuo pažymi skirtingas panašių objektų rūšis. Tačiau kartais jis nurodo pagrindinio pbjekto dalį, pavyzdžiui: antaŭbrako = "dilbis; rankos dalis, kuri yra labiausiai nutolusi nuo kūno"; Orient-Eŭropo = "Rytų Europa; rytinė Europos dalis".

Sudurtinis žodis yra toks pat kaip ir kiti žodžiai - jis gali įgauti bet kurią galūnę: vaporŝipo, vaporŝipa, vaporŝipe, vaporŝipi; rondiro, rondira, rondire, rondiri; piediro, piedira, piedire, piediri; helruĝo, helruĝa, helruĝe, helruĝi.

Oni povas el kombinoj fari novajn kombinojn:

 • vaporŝipasocio = "garlaivių asociacija". Pagrindinis sudurtinio žodžio dėmuo yra ASOCI. Pirmasis dėmuo - VAPORŜIP - patikslina asociacijos tipą, bet kartu ir pats yra sudurtinis žodis.
 • vaporŝipasociano = "ano de vaporŝipasocio". Ĉefelemento estas la radiko AN. Antaŭelemento estas la kombino VAPORŜIPASOCI.
 • ŝarĝvaporŝipo = "vaporŝipo uzata por transporti ŝarĝojn". Ĉefelemento estas la kombino VAPORŜIP. Antaŭelemento estas la radiko ŜARĜ.

Kombino el pluraj radikoj povas teorie esti plursignifa. Neniu gramatika regulo klarigas, ke ekz. ŝarĝvaporŝipo estas ŝarĝ-vaporŝipo kaj ne ŝarĝvapor-ŝipo ("ŝipo, kiu iel rilatas al ŝarĝvaporo", sensencaĵo). Oni devas simple mem kompreni, kiu el pluraj teorie eblaj analizoj kaj signifoj estas la ĝusta. Konfuzoj nur malofte okazas en la praktiko. Skribe oni je bezono povas uzi dividostrekojn por klareco, kiel en ŝarĝ-vaporŝipo. Ĝenerale kombinoj kun pli ol tri aŭ kvar radikoj povas esti tro malfacilaj. Anstataŭ vaporŝipasocimembrokunvenejo oni prefere diru ekz. kunvenejo por membroj de vaporŝipasocio.

Interligaj finaĵoj

Po pirmuoju reikšmę patikslinančiu dėmeniu galima rašyti jungiamąją balsę O, ypač jeigu tai padeda žodį lengviau ištarti arba suprasti, pavyzdžiui: puŝoŝipo, aeroŝipo, sangoruĝo ir t.t.

Jungiamasis balsis nėra vartojamas tuose sudurtiniuose žodžiuose, kuriuose pirmasis dėmuo veikia tarsi būdvardis (arba taptų būdvardžiu, jeigu sudurtinis žodis būtų išskaidytas į dėmenis),pvz.: dikfingro = "pirštų tipas, kuris paprastai yra storesnis nei kiti pirštai". Būtų labai sunku paaiškinti šio sudurtinio žodžio reikšmę naudojant žodį diko. Dėl to nesakoma dikofingro, ar dikafingro, kai yra kalbama apie dika fingro. Panašiai yra ir su veiksmą reiškiančiais žodžiais, kai pirmasis dėmuo nurodo rezultato, kylančio iš veiksmo, ypatybę: ruĝfarbifarbi ruĝa, farbi tiel ke io fariĝas ruĝa; plenŝtopiŝtopi plena. Tokiuose junginiuose taip pat nėra jungiamojo balsio. Jo nėra ir tuose veiksmą reiškiančiuose junginiuose, kuriuose pirmasis dėmuo nurodo veiksmo savybes. Jeigu dėl kokių nors priežasčių yra būtina pabrėžti pirmojo dėmens galūnę, tokiu atveju geriau yra išskaidyti sudurtinį žodį: laŭtlegilegi laŭte.

Formoj kiel nigra-blanka ne estas kombinoj, sed du apartaj vortoj kunskribitaj por speciala nuanco.

Jeigu pirmasis sudurtinio žodžio dėmuo yra žodelis, kuris Esperanto kalboje neturi galūnės (skaitvardis, dalelytė, kai kurie prieveiksmiai ir t.t.), tai paprastai sudurtiniame žodyje nėra jokios jungiamosios balsės. Jeigu dėl kokios nors priežasties jos visgi reikia, tuomet ji yra E: postsignopostesigno (lengviau ištarti), postuloposteulo (lengviau suprasti). Vis dėlto tokie atvejai yra labai reti.

Jeigu pirmasis sudurtinio žodžio dėmuo yra dalelytė, skaitvardis, prieveiksmis ir pan., tai jungiamoji balsė paprastai yra E. Kitokia balsė galima tik tada, kai norima žodžiui suteikti specifinę reikšmę, pavyzdžiui: unuaeco = "savybė būti pirmu" (unueco = "savybė būti tarsi vienas; vienybė"), antaŭeniri = "eiti pirmyn" (antaŭiri = "eiti priešais ką nors"). Kartais po pirmuoju dėmeniu vartojamas jungiamasis darinys EN (E+N), pavyzdžiui: supreniro, ĉieleniro (arba ĉieliro), hejmenvojaĝo (arba hejmvojaĝo).

E kiel ligfinaĵo aperas iafoje, kiam la antaŭelemento estas la radiko MULT: multe-nombro.

En kombinoj el aga radiko plus POV, VOL aŭ DEV, oni normale uzas I kiel ligfinaĵon: pagipova, vivivola, pagideva. Estas pli bone klarigi tiajn formojn kiel frazetvortojn. Oni povas ankaŭ uzi O en tiaj vortoj: pagopova, vivovola, pagodeva. Tiam ili estas kombinoj, sed O en tiaj vortoj estas malpli kutima. Oni povus principe ankaŭ uzi ilin tute sen ligfinaĵo: pagpova, vivvola, pagdeva, sed tiajn formojn oni apenaŭ uzas en la praktiko.

Se la ĉefelemento estas sufikso, aŭ se la antaŭelemento estas prefikso, tiam oni ne uzas ligfinaĵon.

En alia speco de kunmetaĵo, frazetvortoj, oni uzas ligfinaĵojn laŭ aliaj reguloj.

Vortetoj en kombinoj

Iuj vortetoj estas ofte uzataj kun finaĵoj. Ankaŭ al tiaj finaĵvortoj oni povas almeti precizigan antaŭelementon:

 • milmilojarmilo - mil → milo → jarmilo

  = milo da jaroj, tia milo kiu konsistas el jaroj (ekzistas ankaŭ la samsignifa frazetvorto miljaro)

 • jesjesokapjeso - jes → jeso → kapjeso

  = jeso per la kapo (per kapoklino)

Klarigado de kombinoj

Ofte oni povas klarigi la signifon de kombino per prepozicio:

 • aerŝipo = "ŝipo por aero"
 • lignotablo = "tablo el ligno"
 • skribtablo = "tablo por skribo"
 • piediro = "iro per piedoj"

Sed ne ĉiuj kombinoj estas tiel klarigeblaj. Iuj bezonas pli komplikan klarigon:

 • < vaporŝipo = "ŝipo, kiu sin movas per vaporo" ("ŝipo de/per... vaporo" ne donas sencon).
 • dikfingro = "fingro de tiu speco, kiu estas kutime pli dika ol la aliaj fingroj" ("fingro de diko" estas sensencaĵo).
 • sovaĝbesto = "tia besto, kiu estas karakterizata de sia sovaĝeco" ("besto de sovaĝo" ne havas sencon).

En kunmetita vorto povas kaŝiĝi multaj neesprimitaj ideoj. Kombino konsistas el ĉefelemento, kiu donas la bazan signifon, kaj antaŭelemento, kiu montras ian karakterizaĵon, sed kombino ne estas plena difino de la signifo. La efektiva signifo de kombino dependas ne nur de la signifo de ĝiaj partoj, sed ankaŭ de la lingva tradicio.

Ofte oni hezitas inter ekz. lada skatolo kaj ladskatolo, sovaĝa besto kaj sovaĝbesto, dikfingro kaj dika fingro. Ofte oni povas sendistinge uzi ambaŭ formojn, sed tamen estas esenca diferenco inter kombinoj kaj tiaj duvortaĵoj kun adjektivo kaj substantivo. Kiam oni faras kombinon, oni kreas vorton por speciala ideo, por certa speco. Oni nomas ian ideon, kiu ial estas rigardata kiel aparta, kiu ial bezonas propran vorton. Kiam oni uzas substantivon kun epiteto, oni normale nur montras "okazan" aŭ "hazardan" econ:

 • Lada skatolo yra bet kokios rūšies dėžutė, kuri kokiu nors būdu siejasi su skarda. Tik platesnis kontekstas gali padėti suprasti šį ryšį. Dėžutė gali būti pagaminta iš skardos, o galbūt ji yra skirta laikyti skardai ir t.t. Tuo tarpu Ladskatolo nurodo konkretų dėžutės tipą - skardinę. Tikslus ladskatolo apibrėžimas kyla iš vartojamos kalbos: "sandari iš skardos padaryta dėžutė, skirta laikyti konservuotam maistui ar gėrimams".
 • Sovaĝa besto yra koks nors gyvūnas, kuris dėl kokių nors priežasčių šiuo metu yra laukinis. Nėra žinoma, ar tai yra normali šio gyvūno būsena. Tuo tarpu sovaĝbesto (t.y. žvėris, plėšrūnas) aiškiai nurodo tam tikrą gyvūnų būrį, kuriam yra būdingas laukinis, plėšrus elgesys.
 • Dikfingro (nykštys) yra rankos pirštas, kuris paprastai yra storesnis nei kiti pirštai. Dika fingro yra bet kuris pirštas (rodomasis, bevardis ar didysis pirštai, nykštys ar mažylis), kuris dėl kokios nors priežasties yra storas. Tuo tarpu nykštys gali būti storas arba plonas, bet visada bus vadinamas "dikfingro".

Preciziga antaŭelemento do montras, kia estas la speco, ne kia estas la individuo. Epiteto montras normale, kia estas la individuo, sed ĝi povas ankaŭ montri, kia estas la speco, laŭ la kunteksto. Tial oni povas uzi ankaŭ epitetojn por nomi specojn. Oni povas diri dika fingro anstataŭ dikfingro. Oni povas diri vapora ŝipo anstataŭ vaporŝipo. Eblas diri sovaĝa besto anstataŭ sovaĝbesto. Sed ne eblas fari male, ĉar ne ĉiu dika fingro estas dikfingro, ne ĉiu vapora ŝipo estas vaporŝipo, kaj ne ĉiu sovaĝa besto estas sovaĝbesto.

Estas ofta miskompreno, ke oni ne povus fari kombinojn, en kiuj la antaŭelemento estas eca radiko. Fakte oni regule faradas tiajn vortojn, ekz. altlernejo, altforno, dikfingro, sekvinberoj, solinfano, sovaĝbesto, sanktoleo, kaj multajn aliajn. Ili estas tute korektaj. Sed oni ne povas simple kunŝovi substantivon kun adjektiva epiteto, se oni ne celas ion pli specialan. Oni ne diru belfloro, se oni simple volas diri bela floro.

Daugelis žmonių mano, jog galima sudaryti tokius sudurtinius žodžius, kuriuose antrasis dėmuo reiškia veiksmą, o pirmasis - to veiksmo objektą, pavyzdžiui: leterskribi, voĉdoni, domkonstrui. Tačiau tai nėra teisinga. Tokiuose sudurtiniuose žodžiuose pirmasis dėmuo aprašo antrąjį dėmenį (veiksmą) - jo ypatybę, būdą ir pan., bet ne veiksmo objektą. Tokie dariniai labai skiriasi nuo įprastų dviejų žodžių junginių, kaip skribi letero(j)n, doni voĉo(j)n ir t.t. Junginyje skribi leteron pirmasis žodis aiškiai nurodo veiksmo objektą, tuo tarpu darinyje leterskribi LETER nurodo tik rašymo būdą. Kai kurie panašūs sudurtiniai veiksmažodžiai turi bandymo ar mėginimo reikšmę, pavyzdžiui: fiŝkapti = "bandyti pagauti žuvies". Tokie sudurtiniai veiksmažodžiai yra aiškinami kaip veiksmažodiniai posakiai.

Vortigo de frazetoj

Frazeto (ia grupo de kunapartenantaj vortoj) povas kunŝoviĝi en kunmetaĵon per aldono de ia posta elemento. Tio nomiĝas vortigo de frazeto. La rezulto estas frazetvorto. El la origina frazeto oni retenas nur la plej gravajn elementojn. Finaĵoj kaj aliaj malpli gravaj elementoj normale forfalas. Por plifaciligi la elparolon aŭ komprenon oni povas tamen konservi vortklasan finaĵon de la origina frazeto, sed J-finaĵojn kaj N-finaĵojn oni ne konservas.

 • sur tablo → [sur tablo]-A → surtabla - sur tablo → surtabla
 • inter (la) nacioj → [inter nacioj]-A → internacia - inter (la) nacioj → internacia
 • dum unu tago → [unu tago]-A → unutaga - dum unu tago → unutaga
 • en la unua tago → [unua tago]-A → unuataga - en la unua tago → unuataga
 • sur tiu flanko → [tiu flanko]-E → tiuflanke - sur tiu flanko → tiuflanke
 • sur tiu ĉi flanko → [ĉi flanko]-E → ĉi-flanke - sur tiu ĉi flanko → ĉi-flanke
 • en tiu maniero → [tiu maniero]-E → tiumaniere - en tiu maniero → tiumaniere
 • en tiu ĉi maniero → [ĉi maniero]-E → ĉi-maniere - en tiu ĉi maniero → ĉi-maniere
 • Li staris tutan horon apud la fenestro.Li staris tuthore [tutahore] apud la fenestro. - Li staris tutan horon apud la fenestro. → Li staris tuthore [tutahore] apud la fenestro.
 • povas pagipagi povas → [pagi povas]-A → pagipova - povas pagi → pagipova

  = tia, ke oni povas pagi

Kiam oni vortigas frazeton pere de verba finaĵo aŭ O-finaĵo, la finaĵo reprezentas ian kaŝitan ideon. Kion la finaĵo reprezentas, oni devas lerni aparte por ĉiu tia vorto:

 • per laboro → [per laboro]-(akiri)-I → perlabori - per laboro → perlabori

  = akiri per laboro. La verba finaĵo reprezentas la kaŝitan ideon "akiri". Perlabori neniel devenas de la verbo labori, sed de la frazeto per laboro. En labori la aga signifo estas simple LABOR. En perlabori la ago estas "akiri".

 • fiŝojn kapti → [fiŝojn kapti]-(provi)-I → fiŝkapti - fiŝojn kapti → fiŝkapti

  = provi kapti fiŝojn, fiŝi

 • tri anguloj → [tri anguloj]-(figuro)-O → triangulo - tri anguloj → triangulo

  = figuro kun tri anguloj

 • sub tegmento → [sub tegmento]-(ĉambro/loko)-O → subtegmento - sub tegmento → subtegmento

  = ĉambro aŭ loko sub la tegmento (ne subtegmentejo, ĉar tio, kio aperas antaŭ la sufikso EJ, devas montri ion, kio troviĝas aŭ okazas en la ejo)

 • per fortoj → [per fortoj]-(trudo)-O → perforto - per fortoj → perforto

  = trudado de la propra volo per fortoj

 • unu tago kaj unu nokto → [unu tago (kaj) unu nokto]-(periodo)-O → tagnokto - unu tago kaj unu nokto → tagnokto

  = 24-hora periodo, diurno

 • la pli multaj → [pli multaj]-(grupo)-O → plimulto - la pli multaj → plimulto

  = grupo, kiu estas pli multnombra (ol alia)

 • mil jaroj → [mil jaroj]-(periodo)-O → miljaro - mil jaroj → miljaro

  = periodo de mil jaroj. La kombino jarmilo kaj la frazetvorto miljaro havas precize la saman signifon. Ambaŭ estas ĝustaj, sed ili estas konstruitaj laŭ du malsamaj principoj. Kombinoj estas tamen ĝenerale pli oftaj kaj pli bazaj, kaj tial fine la kombino jarmilo fariĝis pli populara.

Oni ankaŭ uzas "vortigitajn" frazetojn kiel antaŭelementojn de kombinoj. Plej ofte la ĉefelemento estas sufikso:

 • la sama ideo → [sama ideo]-AN-O → samideano - la sama ideo → samideano

  = speco de ano, nome ano de la sama ideo

 • altaj montoj → [altaj montoj]-AR-O → altmontaro - altaj montoj → altmontaro

  = aro de altaj montoj

 • sub (la) maro → [sub maro]-ŜIP-O → submarŝipo - sub (la) maro → submarŝipo

  = ŝipo, kiu povas iri sub la mara supraĵo

 • en liton → [en liton]-IG-I → enlitigi - en liton → enlitigi

  = "igi en liton", meti en liton

Pli ekstrema kaj pli malofta formo de kunmetado estas vortigo de citaĵoj. En tia vortfarado, kiu estas speco de frazetvortigo, oni faras vorton el tuta eldiro (efektiva aŭ imaga). Oni tiam konservas ĉiam la plenajn vortojn de la origina citaĵo kune kun ĉiuj finaĵoj: "Vivu!" → [vivu]-(krii)-I → vivui = krii "vivu!", saluti iun per la krio "vivu!". Rimarku, ke la U-finaĵo restas. Ordinaraj vortoj ne povas havi du vortklasajn finaĵojn unu post la alia. Sed vivui ne estas ordinara vorto. Ĝi estas vortigo de citaĵo, kaj la U-finaĵo estas nepre necesa por la signifo. "Ne forgesu min!" → [ne forgesu min]-(floro)-O → neforgesumino = la florspeco miozoto (la nomon kaŭzis la blua koloro de la miozotoj, kiu estas simbolo de ama fideleco)

Afiksoj

Malgranda grupo de radikoj (ĉirkaŭ 40) nomiĝas afiksoj. Ili estas radikoj, kiujn oni uzas ĉefe en kunmetitaj vortoj. Kelkaj estas sufiksoj – postafiksoj. Ili aperas post aliaj radikoj. Aliaj estas prefiksoj – antaŭafiksoj. Ili aperas antaŭ aliaj radikoj.

Precipe la tradicio decidis, kiuj radikoj nomiĝas afiksoj. Oni povus tamen diri, ke afikso estas radiko, por kiu validas specialaj reguloj en la vortfarado. Iuj el la tradiciaj afiksoj estas laŭ tiu difino ordinaraj radikoj. En la ĉi-antaŭaj klarigoj de ordinara vortfarado estis kelkaj ekzemploj kun radikoj, kiujn oni tradicie nomas afiksoj.

Plej multaj el la sufiksoj funkcias kiel ĉefelemento de kombino. Tio, kio staras antaŭ la sufikso, estas preciziga antaŭelemento. Sed por plej multaj sufiksoj ekzistas ia speciala regulo, kiu limigas la eblajn rilatojn inter la ĉefelemento kaj la antaŭelemento. Por ordinaraj radikoj ne ekzistas tiaj limigoj.

La sufiksoj AĈ, ĈJ, EG, ET, IN, NJ kaj UM tamen tute ne kondutas tiel. Vortoj faritaj per tiuj sufiksoj estas nek kombinoj nek frazetvortoj. Tiuj sufiksoj do estas veraj afiksoj.

Plej multaj el la prefiksoj funkcias kiel preciziga antaŭelemento de kombino. Tio, kio staras post la prefikso estas ĉefelemento, kies signifo iel preciziĝas per la prefikso. Sed ekzistas normale ia speciala regulo, kiu limigas la eblajn rilatojn inter la prefikso kaj la ĉefelemento.

La prefiksoj GE kaj MAL tamen ne kondutas tiel. GE kaj MAL tiom ŝanĝas la signifon de la posta elemento, ke oni ne povas klarigi tion kiel ordinaran kombinon (nek kiel frazetvorton). GE kaj MAL do estas veraj afiksoj.

Principe oni povas uzi ĉiun ajn afiksan radikon ankaŭ kiel ordinaran radikon. Iuj afiksoj estas eĉ tre ofte uzataj tiel. Aliaj, ekzemple ĈJ kaj NJ, treege malofte uziĝas kiel ordinaraj radikoj. Kelkaj ekzemploj pri tia uzo aperas en la ĉi-postaj klarigoj pri la diversaj afiksoj.

Paprastai afiksas (žodžio dalis, esanti prieš šaknį ir keičianti žodžio reikšmę) sudurtiniuose žodžiuose neturi jungiamosios balsės, kaip, pavyzdžiui, dormoĉambro. Nesakoma ekokuri, eksosekretario, ŝipoestro. Jungiamoji balsė su afiksu vartojama tik tada, kai tai iš tiesų yra būtina dėl žodžio reikšmės arba aiškumo, pavyzdžiui: unuaeco, antaŭenigi, posteulo.

La participaj sufiksoj ANT, INT, ONT, AT, IT kaj OT kondutas iom speciale.

Iuj radikoj, kiujn oni ordinare ne klasas kiel afiksojn, tamen iasence kondutas simile kiel prefiksoj aŭ sufiksoj. Oni povas ilin nomi afiksecaj elementoj.

Atgal į pradžią