У садржају

Предлог de има веома много значења. Због те многозначности може понекад изгледати нејасан. Тада се могу додати разни изрази објашњења, или изабрати други предлог.

Уклањање

Основно значење предлога de је место, одакле почиње кретање:

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - Ја сам дошао од деде, а идем сада код стрица.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - Ветар је одувао капу са моје главе.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - Његово путовање од Делхија до Калкуте било је веома дуготрајно.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - Права линија је најкраћи пут од једне тачке до друге.
 • For de tie ĉi! - Иди одавде!

За објашњење може се по потреби користити for de или disde: Полиција је узела украдени новац од пљачкаша / disde la rabisto. Ако бисмо рекли: ...крадљивчев новац пљачкашев, могло би се, можда, помислити, да је реч о apartena de: "...украденом новцу, који припада пљачкашу."

Порекло, узрок

De може исто тако да упућује на порекло или узрок:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - Од оца сам добио књигу, а од брата сам добио перо.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - Хебреји су деца Израела, јер они потичу од Израела.
 • Francisko de Asizo = тај Франциско, који потиче од града Асиза = Francisko el Asizo - Франциско из Асиза
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - Он је пребледео од страха, а после поцрвенео од стида. = ...због страха... због стида.

  За означавање узрока се ипак нормално користи pro и понеки пут el.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - Пијана од среће, ја сам га обухватила (загрлила) око врата.

Различитост и сл.

De често упућује на различитост, разлику, посебност, удаљеност, раздвојеност:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - Ми бисмо могли да разликујемо мудрости од глупости.
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - Зашто се Ви кријете од мене?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - Сада сам се унеколико ослободио најхитнијих од мојих сакупљених послова.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - То је слободно од болести.
 • Ili loĝas malproksime de ni. - Они станују далеко од нас.

Време

De може да упућује на почетни тренутак дуге активности или стања:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - Он ради од шест сати ујутро.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - Од сада ја више нећу да једем месо.
 • Mi konas lin de longa tempo. - Ја га познајем дуго времена.

Да би видели јасније, да се ради о времену, могу се користити ekde или de post:

ekde
= од почетка
de post
= од краја

Ако се ради о временским тачкама, једва да постоји разлика између ekde и de post, а ако је реч о временском трајању, разлика је већа: de post ŝia vivo = ekde ŝia morto.

Припадност

Врло често de изражава припадност (= поседовање, имање, близину, повезаност, истоделност, родбинство...):

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - Гле где лежи очев шешир.

  Шешир припада оцу као као власништво или имовина.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Зуби лава су оштри.

  Зуби припадају лаву као делови тела.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - На обали мора стајала је маса људи.

  Обала припада мору, јер оно се налази одмах поред ње.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Јануар је први месец у години.

  Месеци су делови године.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - Њу је срео краљев син.

  Син припада краљу као сродник.

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - ЈКа ћу да читам поему Заменхофа.

  Песма припада Заменхофу, јер је он написао.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - Чаша вина је чаша, у којој се пре налазило вино, а која се користи за вино.

  Чаша припада вину, јер је она одређена и коришћена за вино.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - Она је професор математике.

  Професор припада математици, јер то је његова струка. Може се такође користити pri.

 • Tiu libro estas de Karlo. - Та књига је Карлова.

  Чешће се користи aparteni + al: Та књига припада Карлу.

 • Ĝi estas de mi. - То је од мене.

  Чешће се каже: То је моје. То припада мени.

Субјекат, вршилац радње, објекат

De-израз, који је замена радне именице, нормално указује на смисаони субјекат (извршиоца радње) или смисаони објекат вршиоца радње:

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - Песма птица је угодна.

  Птице певају.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - Он је одмах урадио оно што сам хтео, а ја сам му захвалио за брзо испуњавање мојих жеља.

  Он је испунио моју жељу.

Ради сигурности, да се ради о смисаоном субјекту, може се користити fare de: Данас после подне био је пријем организован од градоначелника. Градоначелник је прихватио неке.

Напомена: Неки скраћују fare de у far, али та реч је неслужбена и није у употреби.

У односу на пасивни партицип, de најчешће усмерава на смисаони субјект, радњу:

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - Она је вољена од свих.

  Сви воле њу.

 • Li estis murdita de nekonato. - Он је усмрћен од непознатог.

  Непознати га је убио.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - Брда су покривена снегом.

  Снег је покрио брда.

Такође је могуће користити fare de: Дете је одузето fare de la patrino. Али једноставно de редовно је довољно код пасивног партиципа. Ако се жели користити друго значење de-израза код пасивног партиципа, често је потребно на то указати јасно помоћу disde, for de, ekde и слично: Дете је одузето од мајке. Оно је одвојено од мајке.

Тип

De понекад исказује особину, састав или меру:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - Она је жена средњих година. = Она је средовечна жена.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - Он има косу неодређене боје.
 • Li estas de meza kresko. - Он је средњег раста.
 • bukedo de rozoj = букет, који се састоји од ружа
 • reto de komputiloj = мрежа, која се састоји од компјутера
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - Дечак је стар само шест година.
Вратите се горе