До змісту

Прийменник de має багато значень. Через це інколи може виникнути недорозуміння. В таких випадках потрібно додати різні вирази для того, аби точніше виразити свою думку або використати інший прийменник.

Рух чогось

Основним значенням прийменника de є місце, де починається дія.

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - Я прийшов від дідуся й зараз йду до дядька.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - Вітер здув з моєї голови шляпу.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - Їх подорож від Делі до Калькутту була тривалою.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - Пряма лінія - найкоротший шлях від однієї точки до іншої.
 • For de tie ĉi! - Відійди звідси!

Для внесення ясності при необхідності можна використовувати for de або disde: La polico prenis la ŝtelitan monon for de la rabisto / disde la rabisto.- Поліція взяла вкрадені гроші у грабіжників. Якби сказали: ...la ŝtelitan monon de la rabisto, то можна було б подумати, що мова йде про de, як про прийменник в значенні належності: "...la ŝtelitan monon, kiu apartenis al la rabisto." - вкрадені гроші, котрі належать грабіжникам.

Походження, причина.

De також може показувати походження або причину:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - Для батька я отримав книгу і від брата я отримав ручку.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - Євреї є ізральтянами, тому, що вони родом з Ізраїля.
 • Francisko de Asizo = Це Франциск, котрий родом з міста Асізі. = Francisko el Asizo - Франциск з Асізі.
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - Він збліднів від страху та після почервонів від сорому. =... через страх... через сором.

  Якщо потрібно показати через причину що трапилось щось, то також використовують pro і іноді el.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - Сп'янілий від щастя, я вчепився в його шию.

Різниця.

De часто показує несхожість, розбіжність, належність, віддаленість, роз'єднаність:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - Я міг би відрізнити розумного від дурних!
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - Чому ви ховаєтесь від мене?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - Зараз я трохи звільнився від самих термінових з моїх накопичених робіт.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - Це вільно від хвороб.
 • Ili loĝas malproksime de ni. - Вони живуть далеко від нас.

Час

De також може показувати початок подовженої дії або стану:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - Він працює з шостої години ранку.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - Від сьогоднішнього дня я більше не буду їсти м'ясо.
 • Mi konas lin de longa tempo. - Я знаю його довгий час.

Щоб зрозуміло показати, що мова йде про час, можна використовувати ekde або de post:

ekde
= від початку чогось.
de post
= від кінця чогось.

Якщо мова йде про тимчасову точку, то ледь чи є різниця між ekde та de post, але якщо мова йде про відрізок часу, то різниця велика: de post ŝia vivo = ekde ŝia morto.- після її смерті = з моменту її смерті.

Належність

Дуже часто de виражає належність (= володіння, близькість, прихильність, спорідненість й т.п. і відповідає родовому відмінку в українській мові):

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - Ось лежить капелюх батька.

  Капелюх належить батькові (власність).

 • La dentoj de leono estas akraj. - Зуби у льва гострі.

  Зуби належать льву (частина тіла).

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - На березі моря стояла купа людей.

  Берег належить морю, тому що він знаходиться поряд з ним.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Січень є першим місяцем в році.

  Місяці є частинами року.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - Син короля зустрів її.

  Син відноситься до короля (спорідненість).

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - Я буду читати книгу Заменгофа.

  Поема належить Заменгофу, тому що він написав її.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - Келих вина (келих для вина) - келих, в якому раніше знаходилось вино або котрий використовується для вина.

  Келих належить вину, тому що призначений та використовується для вина.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - Вона професор з математики.

  Професор належить математиці, тому що це її спеціальність. Можно також використовувати pri.

 • Tiu libro estas de Karlo. - Ця книга Карла.

  Частіше використовують aparteni + al: Tiu libro apartenas al Karlo. - Ця книга належить Карлу.

 • Ĝi estas de mi. - Вона моя / Воно моє / Він мій.

  Частіше говорять: Ĝi estas mia. Ĝi apartenas al mi. - Це моє. Це належить мені.

Суб'єкт, агент, об'єкт

De -вираз, котрий доповнює дієіменник, зазвичай показує смисловий підмет (агент) або смисловий додаток дії:

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - Пісня пташок - приємна

  Пташки співають.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - Він одразу ж зробив, що я хотів і я подякував йому за його миттєве виконання мого бажання.

  Він виконав моє бажання.

Для уточнення, що мова йде про смисловий підмет, можна використовувати fare de: Hodiaŭ posttagmeze okazos akcepto fare de la urbestro. La urbestro akceptos iun.- Сьогодні після обіду відбудеться прийом у мера. Мер прийме когось.

Примітка: деякі скорочують fare de до far,

Щодо пасивного дієприкметника de частіше за все вказує смисловий підмет, агента.

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - Вона любима усіма.

  Всі люблять її.

 • Li estis murdita de nekonato. - Він вбитий невідомим.

  Невідомий його вбив.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - Гори вкриті снігом.

  Сніг вкритий на горах.

Також можна використовувати fare de: La infano estis forprenita fare de la patrino. - Дитя відібране матір'ю. Але просте de зазвичай достатньо в пасивному дієприкметнику. Якщо хочуть використати інше значення de в пасивному дієприкметнику, часто потрібно це чітко показати за допомогою disde, for de, ekde і тому подібне: La infano estis forprenita disde la patrino. Oni forprenis ĝin de la patrino.- Дитина відібрана від матері. Її відібрали від матері.

Властивості

De інколи вказує властивість, склад або вимір:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - Вона жінка середнього віку. = Вона середньовічна жінка.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - У нього волосся незрозумілого кольору.
 • Li estas de meza kresko. - Він середнього зросту.
 • bukedo de rozoj = букет, котрий складається з троянд.
 • reto de komputiloj = мережа, котра складається з комп'ютера.
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - Хлопчику всього шість років.
Назад до початку