לתוכן העניינים

מאפיינים הן מילים קצרות שהונחו מול צירוף שמני כדי להגדיר את זהותו של הנושא. המאפיין הכי חשוב ה הידיעהla.

La כסעיף מגדיר

המילה החלקיתla מראה שהמדבר מתייחס לדבר עניין ודאי שמוכר לאדם שמדברים אליו.

לא מוסיפים ל la, סופיות לא J ולא N:

 • la domo = בית זה שאתה מכיר.
 • la bela junulino = אותה אישה צעירה המוכרת לך יפת מראה [Tio de vi konata bela junulino ]
 • la junulinoj = הצעירות האלה שאתה מכיר.
 • la altaj montoj = ההרים הגבוהים שאתה מכיר
 • la ruĝajn krajonojn = אלה עפרונות אדומים אשר מוכרים לך

במקרים מסוימים, ניתן להשתמש ב בכתיבה מקוצרת בעזרת הגרש l'. .

La עומד לפני שמות משפחה, שמות עצם. למעשה גם לפני prepozicion שעומד לפני la:

 • en la domo
 • ĉe la bela junulino
 • pri la altaj domoj

אנשים

כאשר מדברים על אנשים או דברים בודדים (לא על קטגוריות/או דברים מוגדרים), "la" משמעו כי הדובר מניח שהמאזין יודע ומכיר את הנושא. "La" ואז המשמעות היא פחות או יותר "אתה יודע על מה אני מדבר".

השמטה של la (או של מדגיש אחר) המשמעות היא כי הדובר מניח כי המאזין אינו יודע על העניין. היעדר המדגיש פחות או יותר פירושו "אתה לא יודע על מי (על מה) אני מדבר ". העדר מדגיש יכול גם לומר כי הזהות אינה חשובה. לכן השמטה של la היא חשובה בדיוק כמו בשימושla.

 • La rozo apartenas al Teodoro. - הורד שייך לתיאודור

  המדבר מניח שהמאזין מבין על איזה ורד מדובר.

 • Al Teodoro apartenas rozo. - לתיאודור שייך ורד.

  עכשיו זה ורד שהמאזין אינו מכיר.

 • Domo brulas! - בית בוער!

  בית מסויים בוער, אבל המדבר לא בטוח, האם השומע יודע, על איזה בית מדובר, או יתכן שאפילו הוא עצמו לא יודע, איזה בית בוער.

 • La domo brulas! - הבית בוער!

  המדבר רוצה להודיע, שעכשיו בטוח בוער בית, שאותו השומע אמור להכיר.(יתכן שזה הבית שלו)

 • Venis multaj gastoj al via festo, ĉu ne? - באו אורחים רבים למסיבה שלך, נכון?

  אמנם המשתתפים הם אנשים מסוימים, כאן הביטוי multaj gastojמשמש אך ורק כדי להודיע על מספר האורחים. הזהות האישית או השיוך שלהם לא משנה.

הוזכר קודם (גם לפני)

בדרך כלל משהו ידוע כי זה כבר הוזכר קודם. במקרה כזה,La מביעה שמשהו כאמור חוזר על עצמו. ללא שימוש של la אומר שמשהו חדש הוצג בסיפור:

 • Mi havas grandan domon. La domo havas du etaĝojn. - יש לי בית גדול. לבית יש שתי קומות.

  משהוזכר הראשון, המאזין עדיין לא יודע לאיזה בית מתייחס הדובר. לכן, הדובר אינו משתמש ב la. משהוזכר השני, הדובר מוסיף את la להראות שלבית האמור לעיל מתייחס הדובר. אם la לא היה בשימוש שם, המאזין יצטרך להניח כי לבית אחר מתייחס הדובר, או שהביטוי הוא על בית בכלל (כל הבית שהוא).

 • En tiu ĉi skatolo estas frukto. La frukto estas ronda. - בתיבה זו יש פרי. הפרי הוא עגול.

  ראשית frukto (ללא la) מציג דבר חדש. המאזין אז יודע ישנו פרי בתיבה. ואז הדובר יכול להמשיך לדבר על אותו פרי עם יידוע la frukto.

 • Mi havas tri infanojn. La infanoj ofte ĝojigas min. - יש לי שלושה ילדים. לעתים קרובות הילדים משמחים אותי.

  ה הידיעה מראה כי אנו מדברים על הילדים שהוזכרו קודם.

 • Sur la strato iris tri viroj. Ili aspektis kiel friponoj. Subite la tri friponoj malaperis en bankon. Ŝajnis, ke la banko estas prirabota. - שלושה גברים הלכו ברחוב. הם נראו כמו עברייניים. לפתע, שלושת העברייניים נעלמו לתוך בנק. נראה כי הבנק הזה ישדד.

  אחרי האזכור הראשון של שלושת הגברים, והמידע עם ה הידיעה נראו כמו העברייניים, תוספת ה הידיעה יכול פשוט להיקרא la (tri) friponoj . הביטוי la (tri) friponoj משמש, במקרה זה, השם הנכון שלושת הגברים האלה. אחרי האזכור הראשון של הבנק, נוכל להשתמש בביטוי הבנק (הבנק).

אין צורך להשתמש באותן מילים בדיוק לדבר על אותו הדבר בשימוש עם la:

 • Tre malproksime de ĉi tie loĝis reĝo, kiu havis dek unu filojn kaj unu filinon, Elizon. La dek unu fratoj iradis en la lernejon kun stelo sur la brusto kaj sabro ĉe la flanko. - מאוד רחוק מכאן חי מלך שהיו לו עשרה בנים ובת אחת, אליסה. אחד עשרה האחים הלכו לבית הספר עם כוכב על החזה שלהם וכן סייף לצידם.

  למרות שהם הוזכרו ראשונים באמצעות המילהfiloj, הם יכולים בסוף להיקרא la (dek unu) fratoj.

בעקיפין כאמור, ניחוש אפשרי

לעתים קרובות משהו ידוע, בגלל עניין אחר שהוזכר לפני, כדי להבין את קיומה, או כי למאזין יש את הידע הכללי הנחוץ:

 • Mi aĉetis aŭton, sed la motoro ne funkcias. - קניתי מכונית, אבל המנוע לא עובד.

  קרוב לוודאי שהמנוע עצמו אינו מוזכר באופן ישיר, רק המכונית, אך כמו כל רכב רגיל יש מנוע, המאזין יכול להבין שזה היה המנוע של המכונית שרק מוזכר. אפשר גם לומרĝia motoro, כדי שיהיה אפילו יותר ברור.

 • Mi manĝas per la buŝo kaj flaras per la nazo. - אני אוכל באמצעות הפה ומריח (באמצעות) מהאף.

  המאזין יודע כי הדובר הוא אדם, ושלאדם יש פה ואף.La buŝo ו la nazo ולכן בדיוק כמו mia buŝo ו האף שלי {2 }mia nazo.יכולים אולי להשמיט את la, אבל זה היה נשמע כאילו המאזין מטיל ספק שלאדם המדובר יש פה ואף.

מתואר באופן מלא

משפט יכול להיות כינוי מסוים או מחמאה אשר מבהיר מה הנושא המדובר:

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - הנה הכובע של האב.

  התוספת de la patro מסבירה, בנוגע לכובע זה. הם יבינו כי יש רק כובע אחד של האב. אם אינך משתמש ב la ייאלצו להניח שזה רק אחד מכמה כובעים של האב.

 • Por la hodiaŭa tago mi ricevis duoblan pagon. - עד היום, קיבלתי תשלום כפול.

  השימוש שנעשה בתואר hodiaŭa מסביר באופן מלא, על איזה יום מדובר.

 • Mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi. - אני אחזיר לך את הכסף שאתה הילוות לי.

  התת סעיף kiun vi pruntis al mi מסביר באופן מלא, לגבי איזה כסף מדובר.

 • Mi vojaĝis al la urbo Pekino. - נסעתי לעיר בייג'ינג [פקין].

  השם Pekino באופן מפורש מזהה את העיר.

ניתן לראות באופן ישיר

דבר יכול להיות ידוע [למאזין], כי המאזין באופן ישיר רואה את זה, או באופן אחר מבין את זה:

 • La domo estas vere bela. - הבית הוא ממש נחמד.

  כך ניתן לומר, כאשר המשוחחים כאחד רואים את הבית.

 • La floroj odoras tre bone. - הפרחים מריחים טוב.

  כך ניתן לומר, כאשר המאזין עצמו רואה או מריח את הפרחים, ולכן קל להבין, על אילו פרחים מדובר.

באופן כללי ידוע, ייחודי

הדבר יכול להיות ידוע, כי זה די ייחודי, כי יש רק דבר אחד כזה, או כי זה כל כך בולט או מיוחד, כי הם דיברו רק על זה:

 • La ĉielo estas blua. - השמיים הם כחולים

  כולם יודעים שהשמיים קיימים. יכולים פשוט לכנותם ה-שמיים.

 • La prezidanto de Usono diris, ke... - נשיא ארצות הברית אמר כי ...

  הדובר מניח כי המאזין יודע שבארצות הברית יש נשיא מדינה, רק אחד. ומסיבה זו ניתן פשוט לקרוא לו נשיא ארצות הברית .

סוגים/מינים

לעתים קרובות שם עצם משמש לדבר על סוג, אומר כמו דבר שהוא. ניתן לעשות זאת בדרכים שונות: בלי ה ו ה , ביחיד או ברבים. לעיתים קרובות ניתן להשתמש בכל דרך שתרצה או בהתאם לסגנון.

רוב הזמן הם לא משתמשים בהגדרה, כאשר זה מדבר על סוג. אנחנו אוהבים להסתכל על המינים כפרט אחד ידוע, או כפרט, שזהותו אינה חשובה:

 • Leono estas besto. - אריה הוא חיה.

  אנחנו רוצים להגיד כי האריה הוא אחד במינים רבים של בעלי חיים, לא ממיני צמחים או עניין אחר.

 • Rozo estas floro kaj kolombo estas birdo. - ורד הוא פרח יונה היא ציפור.

  זהו סוג מסוים , לא לגבי יחידים (אנשים).

 • Karlo estas kuracisto. - קרלו הוא רופא.

  המילה רופא אינה משמשת לזיהוי, אלא להגיד את המקצוע של (שיש ל) קרלו.

 • Elizabeto estas patrino de tri infanoj. - אליזבת היא אם של שלושה ילדים.

  הביטוי במשפט patrino de tri infanoj אם לשלושה ילדים, משמש לא לספר מי היא אליזבת ,אלא לספר; איזה סוג אישה היא.

 • Akvo bolas je cent gradoj. - מים רותחים במאה מעלות.

  לא מדברים על אוסף מסוים של מים, אלא על המים כחומר באופן כללי.

לפעמים אתה מסתכל במין כפרט דמיוני-ידוע אחד מתוך ומשתמש ב ה הידיעה. זה די נפוץ בסגנון פורמלי או פילוסופי. במקרים כאלה זה בבירור על כל המינים:

 • La gitaro estas tre populara instrumento. - הגיטרה היא כלי (נגינה) מאוד פופולרי. .

  הוא מציג סוג מכשיר כאילו היה מכשיר ידוע מסוים. כמו כן יכול להיות: Gitaro estas...

 • La kato preferas varman klimaton. - החתול מעדיף אקלים חם.

  הוא מציג בעל חי כחיה בודדת (ה)ידועה. אפשר גם לומר: Kato preferas...

 • La urso troviĝas kaj en Eŭropo kaj en Ameriko. - הדוב נמצא באירופה ובאמריקה.

  ההצהרה לא יכולה להיות תקפה לדוב יחיד. לכן לא ניתן לומר: Urso troviĝas kaj en Eŭropo kaj en Ameriko.

 • La saĝulo havas siajn okulojn en la kapo, kaj la malsaĝulo iras en mallumo. La saĝulo = ĉiuj saĝuloj. La malsaĝulo = ĉiuj malsaĝuloj. - עיני החכם בראשו והטיפש הולך בחושך. החכם = כל החכמים. הטיפש = כל הטיפשים.

אם שם העצם משמש נשוא, אז הקפד לא להשתמש ב "ה" la , אם רק מדברים על הקטגוריה באופן כללי: Karlo estas advokato. Se oni dirasKarlo estas la advokato, אז המשמעות היא "קרלו הוא עורך דין מסוים שאתה יודע/מכיר "או" קרלו הוא עורך הדין זה שעליו אנחנו מדברים" או בדומה לכך.

אם זה דבר ספיר, זה יכול גם להציג סוג עם מילה ברבים. כאשר אנו מדברים על סוגים, ההבדל בין היחיד והרבים הוא לעתים קרובות לא חשוב (זניח):

 • Leonoj estas bestoj. = Leono estas besto.
 • Rozoj estas floroj kaj kolomboj estas birdoj.
 • La leonoj estas bestoj.
 • La rozoj estas floroj kaj la kolomboj estas birdoj.

איסור השימוש של ה הידיעה.

אל תשתמש ב - la בחלק ביטוי שיש לו מגדיר נוסף . מגדירים אחרים הם כינויי רכושנות ושמות גוף posedaj pronomoj, tabelvortoj ב- U, A או ES, המילים הקצרות ambaŭ ו duondfin unu }

 • Mia dorso doloras. - הגב שלי כואב.

  לא, (אבל כן ניתן, אם לא מופיעים שמות עצם מאוחר יותר .)

 • Tiu domo estas granda. - בית זה הוא גדול.

  לא: La tiu domo estas granda.

 • Ĉiuj gastoj jam venis. - האורחים כולם כבר באו.

  לא : Ĉiuj la gastoj jam venis. Nek: ולא La ĉiuj gastoj jam venis.

 • Mi ŝatas ĉiajn legomojn. - אני אוהב כל מיני ירקות.

  לא: Mi ŝatas la ĉiajn legomojn.

 • Kies gasto mi estas, ties feston mi festas. - איזה אורח אני, חוגג במשתה שלהם .

  לא: La kies gasto... la ties festo...

 • Mi legis ambaŭ librojn. - קראתי את שני הספרים.

  לא : Mi legis la ambaŭ librojn. Nek: ולא Mi legis ambaŭ la librojn.

אל תשתמש "ב ה הידיעה " לפני מילת הסיבה ( הגורם):

 • Kelnero, alportu al mi glason da biero! - מלצר, תביא לי כוס של בירה!

  אל תאמרו:La kelnero, alportu...

La "ה הידיעה" במקום כינוי השייכות

לעתים קרובות אנו משתמשים ב la ה הידיעה במקום poseda pronomo כינוי השייכות אם מההקשר עולה בבירור כי הוא הבעלים . זה במיוחד קורה לעתים קרובות, כאשר אנו מדברים על חלקי גוף וקרובי משפחה:

 • Li levis la kapon. = Li levis sian kapon. - הוא הרים את הראש. = הוא הרים את ראשו.
 • Mi montris per la fingro, kien li iru. = ...per mia fingro... - הראיתי באצבע לאן עליו ללכת. = ... עם האצבע שלי ...
 • Ŝi lavis al si la piedojn. = Ŝi lavis siajn piedojn. - היא שטפה את הרגליים. = היא שטפה את רגליה.
 • Ĉu Karlo venis kun la patro? = ...kun sia patro? - האם קרלו הגיע עם האבא ? = ... עם אביו (אבא שלו)?
 • Diru al la patro, ke mi estas diligenta. La patro = mia patro (la patro de la parolanto)
  - תגידו לאבא שאני חרוץ. ל(ה)אבא = אבא שלי (האבא של הדובר).

  מרבים להשתמש במילים אבא ו אמא (בכינוי ראשוני ) כשמות בלי "ה" הידיעה.

La במקום ĉiuj

כאשר אין חשש של אי הבנה, אתה יכול להשתמש ב (la)-"ה" הידיעה במקום (ĉiuj) כל/כולם :

 • La gastoj eksidis ĉe la tablo.Ĉiuj gastoj eksidis... - האורחים התיישבו ליד השולחן. = כל האורחים התיישבו ...
 • Ĉi-vespere la Angloj prezentos teatraĵon en la kongresejo. La Anglojĉiuj Angloj. - הלילה, האנגלים יציגו מחזה במרכז הכנסים. האנגלים ≈ (ĉiuj Angloj) כל האנגלים.

  המצב (הקונגרס), לעומת זאת, הגביל את המשמעות של ĉiuj Angloj - כל האנגלים. זה (פחות או יותר) כל האנגלים המשתתפים בקונגרס, ולא כל האנגלים בעולם.

ה הידיעה לפני שם שפה.

"ה הידיעה" משמשת לפני שמות של שפות המופיעות כתואר ושם השפה כשם עצם lingvo שפה מילה זו לעתים קרובות הובנה ע"י שימוש ב la ה כי בשפות השונות היא נתפשה כמילה מייחדת: la Angla (lingvo), la Ĉina (lingvo), la Nederlanda (lingvo) וכו ' אבל la לא תהיה שימושית בשמות כלליים של שפות, וחייבים להשתמש בשם השפה ממש, למשל. Esperanto, Sanskrito, Ido, Volapuko וכו '

ה הידיעה לפני "פחות" או "יותר"

כאשר plej יותר או malplej פחות זה בדרך כלל מצביע על משהו ייחודי וידוע , ולכן אנו נשתמש ב la ה הידיעה :

 • La malfeliĉa infano forkuris kaj kaŝis sin en la plej proksima arbaro. - הילד/ה האומלל/ה ברח/ה והסתתר/ה (את עצמו/את עצמה) ביער הסמוך.
 • Li estas tre kredema: eĉ la plej nekredeblajn aferojn, kiujn rakontas al li la plej nekredindaj homoj, li tuj kredas. - הוא אפילו מאוד מאמין לכל דבר(תמים), הדברים הכי המדהימים שהוא אומר לבני לא יאמנו ביותר, והוא מיד מאמין.

אם מדובר על השוואה בין שני פרטים או שתי קבוצות, אחת משמשת בדרך כלל la (mal)pli פחות יותר במקום la (mal)plej הפחות ביותר :

 • Unu vidvino havis du filinojn. La pli maljuna [filino] estis tiel simila al la patrino per sia karaktero kaj vizaĝo, ke ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon. - לאלמנה אחת נולדו שתי בנות. המבוגרת [בתה] הייתה כל כך דומה לאמא שלה באופי ופניה, כי כל מי שראה אותה, יכול לחשוב שהוא ראה את האמא.

לפעמים plej ביותר אינו מצביע על משהו ייחודי, אולם ברמה גבוהה של איכות או אופן. לא משתמשים ב- la "ה" הידיעה:

 • vulpo plej ruza fine estas kaptata. - אפילו שועל ערמומי ביותר נתפס לבסוף.

  זה לא קשור לשועל ידוע מסוים, אלא על כל שועל ערמומי ביותר.

 • Li estas plej laca en la mateno. - הוא עייף ביותר ב[ה]בוקר.

  זה לא השוואה בין אנשים שונים, אולם להשוואה בין עייפות השונה של אחד אותו אדם עצמו בזמנים שונים.

 • Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue. - המגיע מוקדם, יושב יותר בהנאה .

  ביותר אינו עומד לפני צירוף שמני, אלא לפני חלק משפט פועלי.

"ה הידיעה " ב שמות פרטיים

אין להשתמש "ה" הידיעה ליד המילה, אשר בפני עצמה היא השם הראוי, כי שמות כאלה מוגדרים באופן ברור בעצמם:

 • Pasintjare mi vojaĝis al Kanado. - בשנה שעברה נסעתי לקנדה.

  אל תאמרו:...al la Kanado.

 • Kie estas Francisko? - איפה פרנסיסקו?

  אל תאמרו:Kie estas la Francisko?

במילים רגילות, אשר הפכו לשמות פרטיים, כשאנחנו בדרך כלל עושים שימוש ב "ה" הידיעה, כי מילים כאלה אינם מוגדרים בעצמם :

 • Kaj tiam la Nokto diris: "Tenu vin dekstre kaj eniru en la malluman pinarbaron, mi vidis, ke tien foriris la Morto kun via malgranda infano." - ואז בלילה אמר: "תשמור על צד ימין ותכנס ליער האורנים בחושך, ראיתי שהמוות עזב עם הילד הקטן שלך."

  הלילה והמוות ממלאים תפקיד בסיפור עם שמות משלהם (זה מוצג בכתיבה באותיות גדולות), אולם הלילה ו המוות הם שמות עצם מפורשים, ולכן צריך את "ה הידיעה " .

כאשר השם הנכון הרגיל הוא שם תואר כמו כינוי, ואם שם התואר אינו עצמו חלק מן השם הנכון, לא ישתמשו ב la "ה" הידיעה. זה מה שהם עושים במיוחד כשמדובר בבחירה (אמיתית או מדומה) בין כמה דברים עם אותו שם:

 • Duoble montriĝis la bildo de Venero, de la surtera Venero. - פעמיים מוצג בתמונה של ונוס, של ונוס הארצית.

  ונוס הוא השם הנכון של אלילה. ראשית ונוס מופיע ללא "ה" הידיעה, על פי הכללים הבסיסיים עבור שמות פרטיים רגילים. לאחר שהוזכר הכינוי הארצית , ולכן יש צורך להשתמש ב "ה" הידיעה כדי להציג את ההגדרה. זה כאילו מדובר בשני ונוס שונות , ונוס השמימי ו ונוס הארצית.

 • Ĉiuj konas Londonon, la ĉefurbon de Britio, sed ne ĉiuj konas la aliajn Londonojn en Usono kaj Kanado. - כולם יודעים שלונדון היא , בירת בריטניה, אולם לא כולם יודעים שיש "לונדונים" אחרים בארצות הברית וקנדה.

  ב לונדון אין את "ה" הידיעה. ובביטוי לונדונים יש "ה הידיעה " כי הכינוי אחרות , שלאחר מכן גם מקבל את "ה" הידיעה.

 • Multaj vizitis Londonon, la ĉefurbon de Britio, sed mi vizitis ankaŭ aliajn Londonojn. - רבים מבקרים בלונדון, בירת בריטניה, אולם ביקרתי גם לונדונים אחרים .

  גם כאן Londono לונדון זה שם מקום, אולם הם לא משתמשים ב- la "ה" הידיעה , כי הוא לא מדבר על כל שאר הלונדונים, המאזין לא יכול לדעת לאיזה לונדון הכוונה.

מגדירים אחרים מלבד "ה" הידיעה יכולים להופיע לפני כל מיני שמות פרטיים, אולם רק לעתים רחוקות הם צורל של ביטויים כגון:

 • Ha, tie vi estas, mia Elizabeto! - אה, הנה את, אליזבת שלי!
 • Ĉu vi sentas teruron antaŭ tiu Karolo? - האם אתה מרגיש פחד מפני קרלוס?

חצי הגדרה ל- unu

שפות מסוימות השתמשו במאמר בלתי מיוחד, אשר במקרים רבים במילה דומה הספרה אחד (אחד). המילה "a" במאמר בלתי באנגלית. עם זאת, מאמר בלתי מוגדר לא קיים בכלל באספרנטו. סְתָמִיוּת שלמה מוצגת דרך בפשטות אי שימוש של מסיים. אבל בחלק השימוש אחד כמאמר באופן חלקי הגדרת . שימוש זה של אחד לא מוצג במספר, אבל אינדיבידואליות. זה מראה כי אנו מתכוונים למשהו ידוע למאזין, אבל ידוע לדובר :

 • Unu vidvino havis du filinojn. - לאלמנה אחת היו (נולדו) שתי בנות.

  תחילת הסיפור. עדיין, רק המספר מכיר את האלמנה.

 • Unu vesperon fariĝis granda uragano. - ערב אחד הייתה סערה גדולה.

הסעיף המגדיר חלקית דבר אחד , עם זאת, הוא מעולם לא נדרש. זה מוסיף הצללה (מימד נוסף), ויכול לשמש על פי צורך.

לראש הדף