לתוכן העניינים

שמות תואר תכונות, איכויות, נטיות, קשרים וכדומה. שמות תואר באספרנטו - מסתיימים באות A

 • longa - ארוך = בעל אורך רב
 • ruĝa - אדום = האדום במובן של איכות/שייכות/תכונה
 • bona - טוב = מאופיין כטוב
 • inteligenta - אינטליגנטי = יש לו אינטליגנציה , מאפיין של אינטליגנטי
 • homa - אדם = מיוחס לבני אנוש
 • malaperinta - נעלם = כגון, זה שכבר נעלם

גם posedaj pronomoj כינויי רכוש ו vicordaj nombrovortoj מספרים סודרים הם שמות תואר, אבל למילים אלו עם A בסופן,יש משמעות מיוחדת ייעודית.

אחרי A הסיומת יכולה להופיע J, ו N. הם גם יכולים להיות בשימוש יחד, אם כי תמיד J תהיה לפני ה N:

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

לצורך השוואה ניתן להשתמש בשמות התואר הקצרים pli ו - plej (הסבר בפרק 7 תואר הפועל).

שימוש בתארים

שמות תואר משמשים בעיקר כדי לתאר שמות עצם.

Epitetaj adjektivoj תואר מותנה

שמות תואר יכולים לתפקד כמו הכינויים של שמות עצם (באופן ישיר המתאר שמות תואר). תארים מותנים מופיעים בתדירות גבוהה יותר לפני שם העצם, אבל הם לא יכולים לעמוד גם אחרי שם העצם. יכול להיות אפילו שמות תואר באותו הזמן לפני ואחרי אותו שם עצם:

 • granda domo - בית גדול
 • domo granda - בית גדול
 • la tago longa - היום הארוך
 • la longa tago - היום הארוך
 • fama Franca verkisto - סופר צרפתי מפורסם
 • fama verkisto Franca - סופר מפורסם צרפתי
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - שפה בינלאומית (השם המקורי של אספרנטו)

תואר תנאי שעומד מאחורי שם העצם המשותף, יודגש לעתים קרובות.

Predikativaj adjektivoj שם תואר נשוא

תואר יכול גם לתאר שם עצם שם עצם שאחריו הפועל :

 • La domo estas granda. - הבית גדול.

  Granda (גדול)מתאר את שם העצם domo (בית) באמצעות הפועל (האוגד to be באנגלית) estas.

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. הסופרים האלה פעם יהיו מפורסמים.

  Famaj מתאר את שם העצם verkistoj באמצעות iĝos.

 • Mi farbis mian domon blanka. צבעתי את ביתי בלבן

  Blanka מתאר את שם העצם domon באמצעות הפועל farbis .

Priskribado de aliaj vortoj תיאור במילים אחרות

שמות תואר משמשים גם כדי לתאר שמות עם משמעות , למשל, personajn pronomojn שמות פרטיים, בדרך כלל מראש

 • Mi estas feliĉa. - אני שמח
 • Tiu estas mia. - זה שלי
 • Tio estas bona. - זה טוב
 • Ili fariĝis koleraj. - הם התרגזו
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. שנינו נראים רדומים

Substantiveca uzo de adjektivoj שימוש בתארים כשם עצם

כאשר שם תואר משמש ככינוי של שם עצם, שם העצם לפעמים נשאר בחוץ. במקרים אלו שם התואר עצמו משמש בתפקיד של שם העצם. זה אפשרי כאשר ברור ומובן מהו שם העצם המדובר.

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  הארמון של הקיסר היה [אחוזה] הכי יפה בעולם

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  אני לא רוצה את המרק הזה. תן לי אחר [מרק]

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  מעט מדי [אנשים / מאזינים] הגיעו.

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  חלק [אנשים] מאתנו הגיעו באיחור

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  שנינו רוצים אותו [דבר]. (או: אנו יחד רוצים אותו הדבר.)

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  אתם הראשונים [אנשים], שאני רואה היום בבוקר

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  הלחם שלך פחות טרי, מאשר שלי [לחם]

 • Estas nun la dua [horo].

  עכשיו שתיים [שעה].

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  אני מדבר צרפתית [שפה]

שמות תואר קצרים

חלק מהמילים הקצרות באספרנטו יכולות לשמש כשם תואר במשפט, אבל הם לא יקבלו את סיומת התואר - A . אלו הן של טבלת המילים בסיומת A, U ו ES, המילה הקצרה ambaŭ ו la numeraloj.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  את הרחוב הזה מעולם לא ראיתי לפני.

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  תיקנתי את שתי הטעויות.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  שם מתגוררים שני הונגרים ושלושה קנדים.

לראש הדף